Regresjonsanalyse

en praktisk tilnærming

Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming forklarer på en enkel og ikke-teknisk måte hvordan regresjon som statistisk analysemetode fungerer, og hva den kan brukes til.

Boken sikter mot å sette studenter i stand til selv å:Gjennomføre en regresjonsanalyse og tolke regresjonsanalysens viktigste resultater. Les mer
Vår pris
439,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 439,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming forklarer på en enkel og ikke-teknisk måte hvordan regresjon som statistisk analysemetode fungerer, og hva den kan brukes til.

Boken sikter mot å sette studenter i stand til selv å:Gjennomføre en regresjonsanalyse og tolke regresjonsanalysens viktigste resultater.
Presentere resultatene fra en regresjonsanalyse i akademiske tekster (bacheloroppgave, masteroppgave, vitenskapelig artikkel).
Forstå hvilke betingelser som gjelder for at vi skal stole på at resultatene fra en regresjonsanalyse er mest mulig korrekte.

Boken er utpreget eksempeldrevet og ikke-matematisk, med analyser av data som studenter kjenner seg igjen i uavhengig av fagspesialisering. Boken knytter eksemplene opp mot analyser i statistikkprogrammet Stata, men også brukere av andre programmer vil finne boken nyttig.


Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming er tilpasset studenter i samfunnsfag inkludert samfunns- og bedriftsøkonomi, markedsføring, samfunnsmedisin (epidemiologi) og helse- og idrettsfag. Bokens ikke-tekniske fokus gjør at det ikke er nødvendig med grunnleggende kurs i samfunnsvitenskapelig metode eller statistikk for å ha fullt utbytte av den.


Del 1 dekker det som kalles vanlig regresjon, og passer best for bachelornivået.

Del 2 er utvidelser av vanlig regresjon som er mer krevende, og som i de fleste tilfeller passer best på masternivået.


Boken har en egen nettside med datasett og kommandoer: regresjonsanalyse.cappelendamm.no

Fakta

Bla i boka