Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak

Boka gir ei systematisk framstilling av økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak, med særleg vekt på retten til utdelingar.

Kva slags økonomiske rettar kan medlemmane i eit samvirkeforetak ha? Kor omfattande kan dei vere? Og korleis skal økonomiske utdelingar frå foretaket fordelast mellom medlemmane? Spørsmåla blir drøfta i lys av samvirkeprinsippa og dei tilsvarande reglane for aksjeselskap. Les mer
Vår pris
559,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

E-bok
Legg i
E-bok
Legg i
Vår pris: 559,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Om boka

Boka gir ei systematisk framstilling av økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak, med særleg vekt på retten til utdelingar.

Kva slags økonomiske rettar kan medlemmane i eit samvirkeforetak ha? Kor omfattande kan dei vere? Og korleis skal økonomiske utdelingar frå foretaket fordelast mellom medlemmane? Spørsmåla blir drøfta i lys av samvirkeprinsippa og dei tilsvarande reglane for aksjeselskap. Hovudtemaet er norsk rett, men også internasjonal og utanlandsk rett blir trekt inn. Forfattaren har lagt stor vekt på å gi framstillinga ei praktisk forankring.
Boka vil vere nyttig for alle som støyter på samvirkerettslege spørsmål: leiarar og medlemmar i samvirkeforetak, advokatar, dommarar, forvaltingsjuristar, revisorar, rekneskapsførarar og andre.
Boka byggjer på doktoravhandlinga som forfattaren skreiv medan han var stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Bedømmingskomiteen uttalte mellom anna:
«Avhandlingen er velskrevet og argumentasjonen lett å følge. Avhandlingen inneholder gode analyser, og doktoranden har flere steder velbegrunnede oppfatninger om løsningen på rettsspørsmål hvor kildene ikke gir noe klart svar (?). Hovedinntrykket er at avhandlingen er et grundig arbeide som systematisk behandler rettsstoffet på et presist og høyt nivå.»
Tore Fjørtoft (f. 1973) er cand. jur. og Ph.D. i rettsvitskap. Han har tidlegare vore lovrådgivar i Justisdepartementets lovavdeling, og arbeider no i Advokatfirmaet Schjødt.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?