Selskapsrett

Selskapsrett gir en innføring i norsk selskapsrett, herunder EUs selskapsrett og dennes betydning for norsk rett.

Forfatteren har lagt stor vekt på å få frem hovedlinjene og sentrale spørsmål. Les mer
Vår pris
399,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Vår pris: 399,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Om boka

Selskapsrett gir en innføring i norsk selskapsrett, herunder EUs selskapsrett og dennes betydning for norsk rett.

Forfatteren har lagt stor vekt på å få frem hovedlinjene og sentrale spørsmål. Både aksjeselskap og allmennaksjeselskap behandles inngående, men også ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap og samvirkeforetak er gitt bred omtale. Boken gir dessuten en oversikt over forskjellige andre eierformer som forekommer i næringslivet i Norge, blant annet enkeltpersonforetak, helseforetak, stiftelse og NUF (Norsk filial av utenlandsk foretak).
Boken er à jour med de seneste lovendringene som ble vedtatt våren 2019.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?