Serie: Marte, Høytfungerende autisme og Asperger syndrom