Serie: Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Serie B, skrifter