Serie: Det Kongelige norske videnskabers selskab. Skrifter