Serie: Platon samlede verker 1-9. Bindene selges også enkeltvis