9788205385559Aktivitetsplaner for barn med autisme KAPITTEL 1 SELVSTENDIGHET, VALG OG SOSIAL SAMHANDLING
Introduksjon
Bakgrunn
Hva er en aktivitetsplan?
Selvstendighet
Valg
Sosial samhandling
Alle bruker dagsplaner
Litt om denne boka
KAPITTEL 2 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
ER MITT BARN KLAR TIL Å TA I BRUK EN AKTIVITETSPLAN?
Introduksjon
Identifisering av bilde versus bakgrunn
Å matche identiske objekter
Ferdigheter i bilde-objekt-korrespondanse
Å akseptere manuell håndledelse
Bruk av materiale
Oppsummering
KAPITTEL 3 Å FORBEREDE DEN FØRSTE AKTIVITETSPLANEN
Å velge aktiviteter
Fotografering
Forberedelser av materialet
Identifisere og forberede belønninger
Utforming av omgivelsene
Forberedelse til å trene sosiale samhandlingsferdigheter
KAPITTEL 4 EN ANNERLEDES MÅTE Å TRENE PÅ
Hvorfor manuell håndledelse?
Forberedelse til trening
Startinstruksen
Manuell håndledelse
Formidling av belønning
Noen tips om hva man bør og ikke bør gjøre
Gradert håndledelse
Punktvis fading
Skygging
Redusering av fysisk nærhet
Hvordan takle feil
Å sette alt sammen
KAPITTEL 5 HVORDAN MÅLE DET Å FØLGE DAGSPLANEN?
Introduksjon
Innsamling av data
Problemløsning i forhold til datainnsamling
Grafing av data
KAPITTEL 6 DEN FØRSTE DAGSPLANEN ER MESTRET1
Introduksjon
Nye sekvenser med aktiviteter
Nye bilder og aktiviteter
Ny selvstendighet
Nye problemer, kjente løsninger
Nye dagsplaner
KAPITTEL 7 NÅR SLUTTER AKTIVITETENE?
Introduksjon
Bruk av klokkealarmer
Andre ferdigheter i disponering av tid
Disponering av tid og familieliv
KAPITTEL 8 ØKTE VALGMULIGHETER
Introduksjon
Å lære barn til selv å velge belønning
Å lære barn å sette opp rekkefølgen på sine egne aktiviteter
Å lære barn å gi belønninger til seg selv
KAPITTEL 9 FRA BILDER TIL ORD
Introduksjon
Introdusering av tekst som stikkord
Leseferdigheter og huskelister
Brukav avtalebok
KAPITTEL 10 Å UTVIDE SOSIALE SAMHANDLINGSFERDIGHETER
Introduksjon
Sosiale ferdigheter hos barn som ikke har språk (ikke-verbale barn)
Sosiale ferdigheter hos barn som sier noen få ord
Sosiale ferdigheter hos barn som bruker fraser og setninger
Fading av auditive og tekstuelle ledetråder
KAPITTEL 11 PROBLEMLØSNING
Introduksjon
Han ser ut til å kjede seg med dagsplanen
Hun lager vokale lyder eller er engasjert med motorisk stereotypisk atferd når hun jobber med aktivitetsplanen
Noen ganger har han raseriutbrudd når vi lærer ham å bruke dagsplanen sin
Hun tar myntene før hun har tjent dem
Min sønn har lært å bruke dagsplanen, men jeg må være på rommet sammen med ham
Jeg kan ikke alltid være hjemme og gjøre dagsplanen sammen med henne. Kan jeg forandre på den?
Vi har det så travelt at vi knapt klarer å sette av tid til å gjøre klar aktivitetsplanen hver dag
Jeg er bekymret over at aktivitetsplanen fører til at mitt barn blir enda mer sosialt isolert
Det ser ut som om mitt barn ønsker manuell håndledelse hele tiden. Hvordan kan jeg fade prompter?
Vårt førskolebarn har problemer med å bla om sidene i dagsplanen sin
Min sønn har ennå ikke lært bilde-objekt-korrespondanse. Hva skal jeg gjøre?
Hvor lenge bør vi vente før vi prompter?
Han skyver kortene igjennom Språkmester-maskinen, slik at lyden blir gurglete
VEDLEGG A VEDLEGG B VEDLEGG C REFERANSER
Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS