1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Vinnere:

1. desember: Birger O Snekkermoen

2. desember: Veronica Nugteren Revhaug

3. desember: Nina M Storfold

4. desember: Judith Kvakland Kristiansen

5. desember: Øyvind Sollie

6. desember: Hilde Haugland

7. desember: Turid Evjen

8. desember: Per Blom-Sørensen

9. desember: Inger Marie Hjellum

10. desember: Elin Fylkesnes

11. desember: Ann-Kristin Åsheim

12. desember: Birte Berntsen

13. desember: Gisle Mossige

14. desember: Lene Andresen

15. desember: Bente Lilleås

16. desember: Line Vibeke Larsen

17. desember: Beate Fosse

18. desember:  Stina Beate Hanssen

19. desember: Evy Kjernsli

20. desember: Gunn Heidi Knudseth-Michalsen

21. desember: Silje Kirketeig

22. desember: Steinar Nilsen

23. desember: Rolf Lien

24. desember: Elin Sunde

Hovedpremie: