1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Vinnere:

1. desember: Vigdis l.

2. desember: Linda B.

3. desember: Tor-Arne K.

4. desember: Kari M. B.

5. desember: Anette M.

6. desember: Charlotte Ø.

7. desember: Bjørn F.

8. desember: Marianne W.

9. desember: Ida H.

10. desember: Inger-Helene S.

11. desember: Anne Mari T.

12. desember: Inger M.

13. desember: Helene V.

14. desember: Edyta B.

15. desember: Trine Ruth L.

16. desember: Janne B.

17. desember: June M.

18. desember: Robert H.

19. desember: Sidsel T.

20. desember: Elin E.

21. desember: Arild S.

22. desember: Mikael S.

23. desember: Trygve N.

24. desember: Glenn F.

 

HOVEDPREMIE: Ingvild S.