Det motstandsdyktige "mobbeviruset"

hvordan utvikle en beredskap som virker i barnehage og skole? : strategi - planer - tiltak

Kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen forutsetter at skoleeier, skoleledere og lærere har kunnskap om og iverksetter tiltak mot mobbing. Denne boka forteller hvorfor og hvordan dette kan gjøres. Les mer
Vår pris
459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen forutsetter at skoleeier, skoleledere og lærere har kunnskap om og iverksetter tiltak mot mobbing. Denne boka forteller hvorfor og hvordan dette kan gjøres.Tiltak mot mobbing må iverksettes både i barnehage og skole, og boka gir en teoretisk begrunnelse og en praktisk tilnærming til fenomenet. Mobbing må bekjempes gjennom å erkjenne fenomenets eksistens, dets skiftende karakter og dets konstante trussel mot små og store mennesker i et lokalt, nasjonalt så vel som i et globalt perspektiv. Her har Norge vært et foregangsland både når det gjelder å utvikle strategier, planer og tiltak mot mobbing. Det motstandsdyktige «mobbeviruset» gir et reflekterende tilbakeblikk på denne nasjonale innsatsen og viser hvordan forskning fra ulike perspektiv bidrar, og har bidratt, med kunnskap og tiltak rettet mot å forebygge og bekjempe mobbing.

Fakta