Demokratisk fellesskap

politisk inkludering og etnisk mobilisering

I et velfungerende demokrati deltar hele befolkningen i beslutninger som angår fellesskapet. I det flerkulturelle Norge er ikke dette tilfelle. Etniske minoriteter engasjerer seg lite i samfunnets demokratiske prosesser. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

I et velfungerende demokrati deltar hele befolkningen i beslutninger som angår fellesskapet. I det flerkulturelle Norge er ikke dette tilfelle. Etniske minoriteter engasjerer seg lite i samfunnets demokratiske prosesser. Folkestyret avspeiler faktisk i mindre og mindre grad folket.
«Demokratisk fellesskap» er en bok om politisk integrasjon. Sentrale spørsmål er: Hvorfor er den politiske deltagelsen så lav? Hva forklarer forskjellene i engasjement mellom ulike grupper? Og er det egentlig uttrykk for politisk integrering når stemmeretten først og fremst blir brukt til å fremme politikere med ens egen etniske bakgrunn? Forfatteren diskuterer ulike forklaringer og tar særlig opp betydningen av rettigheter, individuelle ressurser, kjønn, familie, organisasjonsliv og uformelle nettverk. Dessuten, betydningen av «demokratisk tradisjon» fra hjemlandet og hvorvidt politisk integrering henger sammen med om man har innpass på andre samfunnsområder, som i arbeidslivet.

«Demokratisk fellesskap» er en perspektivrik innføringsbok som retter seg mot studenter innen alle fagområder som tar opp temaområdet «det flerkulturelle Norge».

«En aktuell, spennende og informativ fagbok», sagt av professor Willy Martinussen om «Demokratisk fellesskap».

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Kapittel 1 Politisk deltakelse i en ny tid

Kapittel 2 Innvandrere og medvirkning - bakgrunn og oversikt

Kapittel 3 Forklaringer på politisk deltakelse

Kapittel 4 Rettigheter og rammebetingelser

Kapittel 5 Aktører, motivasjon og medvirkning

Kapittel 6 Organisert innflytelse

Kapittel 7 Nettverksdemokratiet

Kapittel 8 Grenseløs integrasjon

Vedlegg 1 Data, utvalg og frafall

Vedlegg 2 Regresjonsanalyser fra kapittel 5

Vedlegg 3 Regresjonsanalyser fra kapittel 7

Referanser

Noter

Stikkord