Kultur og generasjon

tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge

; Øivind Fuglerud

«Kultur» er et omstridt begrep i den norske debatten om innvandring og integrering. Av innvandringsmotstandere brukes det som forkortelse på alle ulemper og problemer en mer heterogen befolkning fører med seg. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

«Kultur» er et omstridt begrep i den norske debatten om innvandring og integrering. Av innvandringsmotstandere brukes det som forkortelse på alle ulemper og problemer en mer heterogen befolkning fører med seg. Av den grunn ønsker mange med en mer positiv forståelse av innvandring å unngå ordet.
Forfatterne av denne boken argumenterer for et perspektiv på innvandring som skiller seg fra begge disse tilnærmingene. Med ønske om større realisme i det offentlige ordskiftet slår de fast at folk fra ulike samfunn ofte er forskjellige, og at det vil være formålstjenelig å bringe disse forskjellene fram i lyset.

Forskjeller vi kan kalle kulturelle er en del - men bare en del - av forklaringen på hvorfor ulike minoritetsgrupper har en så forskjellig livssituasjon i Norge. Men det er ikke bare andre samfunn som er kulturelt organisert; det er også det norske. Minoritetsgruppers kultur utspiller seg ikke i kulturnøytrale omgivelser, men i møtet med norske kulturelle premisser. For å forstå hvordan kulturfaktoren virker i minoritetsmiljøer, må man derfor ta i betraktning hvordan bruddflater dannes i møtet med det norske.

Kultur og generasjon er basert på en empirisk undersøkelse blant innvandrere fra Somalia og tamilsk Sri Lanka, og deres barn oppvokst i Norge. Boken diskuterer hvordan ulike kulturelle orienteringer i disse minoritetsgruppene legger til rette for ulike former for tilpasning til det norske samfunnet. Den retter spesiell oppmerksomhet mot hvordan somalisk og tamilsk ungdom reflekterer over de dilemmaer en oppvekst i det flerkulturelle Norge medfører.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

1 Integrering ` igjen?
Spørsmålet om kultur

Offisielle og uoffisielle forståelser

Hva forteller Kadra-saken?

Inkludering og deltakelse

En ny underklasse?

Assimileringsmodellen

Fafo-undersøkelsen

Funn fra USA og Storbritannia

En alternativ modell

Organiseringen av boken


2 Innvandring og kultur
Person, subjekt, aktør

Samfunnstype I: "hierarkisk likhet"

Samfunnstype I I: "likeverdig hierarki"

Identitet og kulturelle grammatikker

Tre grammatikker

Virkninger av grammatikkene

Tredelingens utfordring

Intern fragmentering


3 Om konvoier og sosial kapital
Nettverk og beskyttelse

Alejandro Portes' og Ruben Rumbauts forskning

Ulike nettverk

Fordeling av sosial kapital

Hvordan virker nettverkene?

Nettverk og kulturendring


4 Gode og dårlige minoriteter
Fra terrorister til forbilder

Somalisk selvpisking

Figurasjoner og utgrupper

Sivilisasjon og skam

Migrasjon og nye sivilisasjonsprosesser


5 Skoten som siviliseringsagent
Institusjonalisering av individualitet

Skolen og reproduksjon av ulikhet

Skolen og familien - atskilte eller overlappende livsverdener

"Hvis du mister kontrollen her, så er det ingen vits i at du bor her"

Fellesskap, avhengighet og "gjeld"

Kampen om fritiden


6 Kosmopolitter og lokalpatrioter
Vennskap - ideologi og praksis?

Stedets klasse kjønns- og etnisitetskarakter

Sossene er ikke interessert i oss"

Kosmopolitter og lokalpatrioter sted som tilhørighetsmarkør

Opprinnelse, etnisitet og motstand - orientaliserende og segmentær grammatikk

Vennskap og familie: om "å være seg selv"


7 Hvordan blir man et autonomt individ? Frihet, fellesskap og modernitet
Unge jenter snakker om seg selv og sitt forhold til familien

Er forestillinger om personlig autonomi moderne?

Bamser og sånn

"Frekke" jenter og "snille" jenter

Legitime og illegitime fellesskap

God eller dårlig integrasjon?


8 Hva er det med ungdom?
Ungdom i historisk perspektiv

Barn som avhengige og som rettighetshavere

Populærkulturen og ungdomskonstruksjon

Ungdomsforskningens konstruksjon av ungdom

Avhengighet, lojalitet og samhørighet

Likhet og makt

Etnisitet, kjønn og klasse som oppvekstkontekst

Diskontinuitet og oppløsning?

Om kategorisering i forskning

Å være "ungdom" eller å være ung tamil eller somalier

Idealisering av kollektive tilhørigheter og rettigheter

Utgjør unge med innvandrerbakgrunn en endringskraft?

"Innvandrerungdom" - "andre ungdommer" eller variasjon innenfor det samme ungdomsparadigme?


9 Sluttord
Kultur som politikk og erfaring

Kulturrelativisme

Nettverk og generasjon


Litteratur

Forfatteromtale

Stikkord