Til verdens ende og tilbake

antropologiens historie

; Finn Sivert Nielsen

Sosialantropologien er læren om mennesket under omskiftelige kulturelle og samfunnsmessige forhold. Det har vært spekulert over hvordan miljøet påvirker mennesket i flere tusen år, og utallige reiseskildringer har beskrevet «eksotiske» folkeslag for europeiske lesere. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Sosialantropologien er læren om mennesket under omskiftelige kulturelle og samfunnsmessige forhold. Det har vært spekulert over hvordan miljøet påvirker mennesket i flere tusen år, og utallige reiseskildringer har beskrevet «eksotiske» folkeslag for europeiske lesere. Men det var først på 1800-tallet at det systematiske studiet av kulturell variasjon ble utviklet i Tyskland, Storbritannia, Frankrike og USA.
Denne boken trekker opp et bredt lerret som både går tilbake til tysk romantikk og til britisk kolonialisme i jakten på sosialantropologiens historiske røtter, men hovedvekten legges på dette århundrets antropologi. Sentrale temaer og personer gis spesiell behandling i den fortløpende kronologiske fremstillingen; for eksempel debattene om totemisme, slektskap og ritualer, og viktige personer som Franz Boas i USA, Claude Lévi-Strauss i Frankrike og Bronislaw Malinowski i Storbritannia.
Det legges stor vekt på å vise hvordan de enkelte problemstillinger er oppstått under bestemte historiske betingelser, og hvordan de har utviklet seg senere, i samspill med historien og interne faglige forhold. Retninger som strukturalisme, spillteori, fortolkende og symbolsk antropologi, humanøkologi, marxistisk antropologi og «poststrukturalisme» behandles inngående og plasseres både historisk og i forhold til hverandre.
Boken tar også opp fagets utvikling i de aller siste årene. Det har vært stor oppmerksomhet omkring visse grunnlagsproblemer samtidig som nye empiriske felt har åpnet seg, som f.eks. studiet av kulturell globalisering, konsum, nasjonsbygging og emosjoner. Stadig flere antropologer ser også verdien av å forske i eget samfunn. Thomas Hylland Eriksen er professor ved Institutt og museum for antropologi, ved Universitetet i Oslo. Finn Sivert Nielsen er førsteamanuensis i sosialantropologi ved Københavns Universitetet.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Kapittel 1 Begynnelser og tilløp
Etterantikken

Individet i europeisk historie

Hvorfor alt dette ennå ikke er antropologi

Opplysningstiden

Romantikken

Fra misjon til museum


Kapittel 2 Tyskere, viktorianere, en yankee og en franskmann
Evolusjonisme

Morgan

Marx

Bastian og den tyske tradisjonen

Tylor og andre viktorianere

Evolusjonismens oppløsning

Tysk, østeuropeisk og nordisk diffusjonisme

Durkheim, Weber, Simmel


Kapittel 3 Fire gründere
Britisk, amerikansk og fransk antropologi

De fire gründerne og deres prosjekter

"The British School"

Amerikansk kulturantropologi

Den franske skolen


Kapittel 4 Ekspansjon og institusjonsbygging
Oxford og LSE, Columbia og Chicago

Miljøet rundt Mauss

Kultur- og personlighetsskolen

Cultural History

Sapir og etnolingvistikken

Chicago-skolen

"Kinshipology"

Funksjonalismens siste skanse

Noen outsidere


Kapittel 5 En verden i endring
Fra nyevolusjonisme til kulturøkologi

Økonomisk antropologi

Manchester-skolen

Metodologisk individualisme ved Cambridge

Barth og transformasjonen av nordisk antropologi

Samhandling og systemteori i USA


Kapittel 6 Symbolenes makt
Fra funksjon til mening: Evans-Pritchard, Turner og Douglas

Ethnoscience og komponentanalyse

Symbolsk antropologi: fra Kroeber til Ceertz og Schneider

Levi-Strauss og strukturalismen

Antropologieni1968


Kapittel 7 Vaklende autoriteter
Den nye marxismen

Strukturmarxisme

Amerikanske nestenmarxister

Politisk økonomi og det kapitalistiske verdenssystemet

Feminismen og det refleksive feltarbeid

Etnisitet

Praksisteori

Sosiobiologidebatten og Samoa


Kapittel 8 Modernismens fall?
Modernismens endelikt?

Den postkoloniale verden

Nye veier - eller tilbake til Boas?

Fenomenologi, kropp og sykdom

De forestilte fellesskapene


Kapittel 9 Rekonstruksjoner
Biologi og kultur

Kognitiv vitenskap

Evolusjonspsykologi

Globalisering og lokalisering


Etterord

Referanser

Stikkord

Personregister

Tidslinjer