Døråpner til arbeidslivet

Grete Wangen (Redaktør)

Døråpner til arbeidslivet er en viktig bok for fagpersoner og andre som på ulike måter jobber for å støtte, veilede og følge opp mennesker som trenger bistand for å få og beholde jobb. Forfatterne hever blikket over tiltaksapparatet og inntar et mer overordnet perspektiv på arbeidsinkludering, illustrert gjennom teoretiske betraktninger og praktiske eksempler. Les mer
Vår pris
299,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 299,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Døråpner til arbeidslivet er en viktig bok for fagpersoner og andre som på ulike måter jobber for å støtte, veilede og følge opp mennesker som trenger bistand for å få og beholde jobb. Forfatterne hever blikket over tiltaksapparatet og inntar et mer overordnet perspektiv på arbeidsinkludering, illustrert gjennom teoretiske betraktninger og praktiske eksempler.
Et sentralt budskap i boken er at arbeidsinkludering i bunn og grunn handler om å ivareta enkeltmenneskers ønske om å bli sett og hørt, bli stilt hensiktsmessige krav til, få mulighet til å bli produktive medarbeidere og bli tatt på alvor i arbeidslivet. For å oppnå dette trengs en fornuftig sammensetning av metode, kompetanse, innsikt, engasjement og kunnskap om dynamikken i arbeidslivet.

Boken er skrevet av fagpersoner ansatt ved Mølla Kompetansesenter i Bærum. Både de praktiske eksemplene og den teoretiske delen illustrerer deler av den erfaringsbaserte kompetansen som Mølla besitter.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord. Samarbeid for inkludering!

Innledning


DEL 1 BAKTEPPET
Innledning

Kapittel 1 Samfunnsoppdraget
Innledning

Arbeid, inkludering og velferd

Har vi et problem?

Arbeidets betydning og kompleksitet

Arbeidets positive betydning

Arbeidsbegrepets paradokser og dilemmaer

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (ia-avtalen)

Spesielle utfordringer i delmål 2

Myndighetenes virkemidler for å løse samfunnsoppdraget - tradisjonelle og integrerte tilnærminger

Tradisjonell tilnærming

Integrert tilnærming


Kapittel 2 Individoppdraget
Innledning

Den sosiale modellen for funksjonshemming og funksjonsnedsettelse

Gap-modellens anvendelse i arbeidsinkludering

Systemisk tenkning som motivasjon og faglig grunnholdning

Arbeidsplassens betydning og mer om tilretteleggeren som endringsagent

Supported employment (se)DEL 2 KUNNSKAP,HOLDNING,ERFARING
Møllametodikk

Kapittel 3 Karriereveiledning på Mølla
Karriereveiledning - litt om metodikken

Et praktisk eksempel

Avslutning


Kapittel 4 Medvirkning og deltakerstyring gjennom prosessveiledning
Teoretisk grunnlag

Målgruppen

LDP i praksis

Få troen


Kapittel 5 Jobb og bedring
Fast jobb i tøffe tider

Å takle en vanskelig kollega, og å takle seg selv

Tankeflukt

Jobb og andre ting som virker

Ingen enkel start

Men det ble bedre

Snubletråder utenom jobben

En lettlurt rådgiver

Måneder senere


Kapittel 6 Somaliere i Norge: Et bakteppe for bedre samarbeid og dialog
Somaliere i Norge

Somalisk versus norsk kultur

Somaliere og deres opprinnelse og bosetting

Politisk historie: en kort fremstilling

Konsekvenser for integrering i Norge

For dere som jobber med somaliere


Kapittel 7 Rykk tilbake til start
Start

Spillereglene

Å spille på lag

Å spille alene

Øvelse gjør mester

Å spille på flere strenger

Game over?


Kapittel 8 Gode Grep: En modell for samarbeid med næringslivet
Praksisforberedende kurs - et første skritt på vei mot jobb

Frigjøring av ressurser til oppfølging - arbeidsleder

Arbeidsnorsk

Veiledning av arbeidsgiver

Forankring i ledelsen og tydelig informasjon til ansatte

Jobb i sikte


Kapittel 9 Heksespranget. Mb-utdanningen
Utdanningens innhold og visjon

Før spranget

Utfor kanten

Scener fra et utdanningsår

Tilslutt


Etterord

Forfatteroversikt

Litteratur

Register