Klare seg selv?

faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede

Vi møter fire unge, hjelpetrengende jenter og tar del i deres erfaringer med et selvstendig liv på fritid. * Hva betyr et selvstendig liv på fritid for unge funksjonshemmede med lærevansker?* Hvordan kan utvikling av selvstendighet foregå gjennom fritid og fritidsaktiviteter?* Hvilke kompetanser trenger helse- og sosialarbeidere i sitt arbeide for å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid?* Hvilke tanker gjør jentene seg om helse- og sosialarbeidernes arbeide med å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid?Utfordringen er å ha varhet og balanse til hjelpe og støtte, slik at jentene opplever mestring, selvbestemmelse og hjelp til å gjennomføre sine prosjekter på fritid. Les mer
Vår pris
339,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 339,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Vi møter fire unge, hjelpetrengende jenter og tar del i deres erfaringer med et selvstendig liv på fritid. * Hva betyr et selvstendig liv på fritid for unge funksjonshemmede med lærevansker?* Hvordan kan utvikling av selvstendighet foregå gjennom fritid og fritidsaktiviteter?* Hvilke kompetanser trenger helse- og sosialarbeidere i sitt arbeide for å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid?* Hvilke tanker gjør jentene seg om helse- og sosialarbeidernes arbeide med å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid?Utfordringen er å ha varhet og balanse til hjelpe og støtte, slik at jentene opplever mestring, selvbestemmelse og hjelp til å gjennomføre sine prosjekter på fritid.Klare seg selv? gir viktig kunnskap for hvordan man kan bidra til at unge funksjonshemmede får en sosial og selvstendig fritid med vennefellesskap og meningsfulle aktiviteter.Boken er basert på Kryssildprosjektets forskningsarbeid.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 137
ISBN: 9788205329812
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKRYSSILDPROSJEKTET

Kapittel 1 INTRODUKSJON
Bakgrunn og intensjoner

Bokens organisering


Kapittel 2 STUDIEN
Metodiske overveielser

Utvalg

Jentene

Intervjuer og observasjoner

Hvilke erfaringer formidles - analyse

Refleksjoner over studien


Kapittel 3 FUNKSJONSHEMMING
Ulike perspektiv på funksjonshemming

Den biomedisinske modellen

Den sosiale modellen

Den sosiokulturelle forståelsen

Norsk helse- og sosialpolitikk

Bokens perspektiv på funksjonshemming


Kapittel 4 SELVSTENDIGHET
Hva er selvstendighet?

Utvikling i tenkning om selvstendighet

Bokens perspektiv på selvstendighet


Kapittel 5 FRITID
Ulike perspektiv på fritid

Fritid i denne boken


Kapittel 6 DET DAGLIGE LIV
Dagene til Frøydis

Kanskje lærer jeg seinere

Hvis noe er vanskelig, er det fint å få hjelp

Jeg trives kjempegodt sett i forhold til det som var

Alle er koselige som jobber der

Jeg har kontakt med mamma hver dag

Venner er de som er greie

Oppsummering


Kapittel 7 PÅ KLUBBEN FOREGÅR DET MYE
Dagene til Siv

Fritid

Fritidsaktivitetene

Organiserte fritidsaktiviteter

Selvorganisert fritidsaktiviteter

Ferie

Grunnlag for valg av fritidsaktiviteter

Tilrettelagte organiserte fritidsaktiviteter versus selvstendighet

Fritid og fritidsaktivitetenes betydning

Oppsummering


Kapittel 8 UTVIKLING AV SELVSTENDIGHET
Situert læring

Læring gjennom deltagelse

Læring gjennom praksisfellesskap

Fra perifer til fullverdig deltager

Relasjoner i læring

Læring av selvstendighet gjennom fritid og fritidsaktiviteter

Læring gjennom deltagelse i praksisfelleskap

Fra perifer til fullverdig deltager

Læring i samspill mellom venner

Lære til og av hverandre

Læring gjennom gjensidighet og autonomi

Begrunnelse for fellesskap med likesinnede venner

Oppsummering


Kapittel 9 HELSE- OG SOSIALARBEIDERNES ARBEIDE
Profesjonelle handlingskompetanser

Yrkesrelevante kunnskaper

Yrkesrelevante ferdigheter

Yrkesrelevant kontroll over ytre betingelser

Yrkesidentiteter

Yrkesrelevant handlingsberedskap

Læring i samspill med helse- og sosialarbeidere

Læring av selvstendighet på Friskis og Svettis

Læring gjennom asymmetriske relasjoner

Profesjonelle handlingskompetanser når det gjelder jentenes læring

Helse- og sosialarbeidernes handlingskompetanser når det gjelder jentenes fritid

Yrkesrelevante kompetanser i å identifisere og analysere

Yrkesrelevante kompetanser i veiledning og praktisk hjelp

Yrkesrelevante kompetanser i å inngå i relasjoner til jentene

Yrkesrelevante kompetanser i å samarbeide med andre

Yrkesrelevant kompetanser i kontroll over ytre betingelser

Oppsummering


Vedlegg 1 TEMAGUIDE

Vedlegg 2 INTERVJUGUIDE: KONTAKTPERSON

LITTERATUR