Kunsten å hjelpe - Lawrence Shulman

Kunsten å hjelpe

individer og familier

; Kari Marie Thorbjørnsen (Oversetter)

Kunsten å hjelpe individer og familier er en oversettelse av Del 1-3 av Lawrence Shulmans: The Skills of Helping Individuals, Families, Groups and Communities. Boka er tilpasset norske forhold, men eksemplene fra praksis er så langt som mulig beholdt uforandret. Les mer
Vår pris
789,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 789,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Kunsten å hjelpe individer og familier er en oversettelse av Del 1-3 av Lawrence Shulmans: The Skills of Helping Individuals, Families, Groups and Communities. Boka er tilpasset norske forhold, men eksemplene fra praksis er så langt som mulig beholdt uforandret.

Modellene i boka vil kunne bidra til et systematisk og effektivt arbeid. Et velutviklet teoretisk rammeverk vil gi større sammenheng og konsistens i arbeidet og bidra til å forklare hvorfor noen møter med klienter blir vellykkede og andre ikke.
Boka presenterer interaksjonsmodellen, som innledningsvis blir satt i sammenheng med andre modeller. Videre gis en teori om hjelpeprosessen, beskrivelse av en rekke modeller som forbinder teori og praksis, og av ferdigheter som kreves når modellen skal realiseres.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 398
ISBN: 9788205302587
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: The skills of helping individuals, families, groups and communities
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForfatterens takk

Innledning
Presentasjon av boka

Hvordan boka er bygd opp

Forskningsresultater

Forskningsdesign

Beskrivelse av deltakerne

Begrensninger

Kommentarer til den norske utgavenDel 1 En modell for hjelpeprosessen
Kapittel 1. Hjelpeprosessen i et interaksjonelt perspektiv
Dette kapitlet handler om

Praksisteori i sosialt arbeid

Interaksjon mellom klient og system

Grunnleggende antakelser bak interaksjonsmodellen

Symbiosen mellom menneske og omgivelser

Blokkeringer i forholdet mellom individ og samfunn

Endringsressurser

Sosialt arbeid i et historisk perspektiv

Sosialt arbeids historie

Sosialt arbeids funksjon

Sosialarbeiderens ferdigheter og arbeidsrelasjonen

Det personlige og det profesjonelle som integrert helhet

Alternative perspektiver på faget sosialt arbeid

Radikalt sosialt arbeid

Feministisk sosialt arbeid

Sosialt arbeid som psykoterapi

Arbeid basert på kognitiv atferdsteori

Sammenfatning av de ulike modellene

Sammendrag

Ord og uttrykk

NoterDel 2. Individuelt sosialt arbeid
Kapittel 2. Forberedelsesfasen i arbeidet
Dette kapitlet handler om

Kommunikasjon i praksis

Hindringer for direkte kommunikasjon

Eksempler på indirekte kommunikasjon

Forberedelsesfasen - å stille seg inn på klienten og være lydhør for egne følelser

Å stille seg inn på autoritetstemaet

Elementer i arbeidsrelasjonen

Følelsesmessig eller intellektuell forhåndsinnstilling?

Å komme i kontakt med egne følelser

Å stille seg inn på flere nivåer

Å gi direkte respons på indirekte signaler

Undertrykkelsens psykologi

Herre og slave-paradigmet

Kjennetegn på undertrykkelse

Fremmedgjøring og psykopatologi

Forsvar mot undertrykkelse

Resiliensteori

Utviklingspsykologisk teori og forskning

Resiliensteorien og livsløpsteori

Praktiske konsekvenser for sosialt arbeid

Journaler, rapporter og arbeidsstedets kultur

Verdier, etikk og juss i sosialt arbeid

Verdier og etikk

Lovverketsberydning

Sammendrag

Ord og uttrykk

Noter


Kapittel 3. Åpningsfasen og ferdigheter i kontraktarbeidet
Dette kapitlet handler om

Dynamikken i nye relasjoner

Kontraktarbeid under de første møtene

Eksempel på kontraktarbeid

Kontraktarbeid på enkelte andre områder

Forskningsfunn angående kontraktarbeid

Kontraktarbeid over tid

Kontraktarbeid med motvillige klienter

Modeller for vurderinger i åpningsfasen

Arbeid med klienter med annen kulturbakgrunn

Utdanning og opplæring for kultursensitivitet i arbeidet

Evaluering av arbeidet - prosess og resultat

Prosessevaluering

Resultatevaluering

Sammendrag

Ord og uttrykk

Noter


Kapittel 4. Ferdigheter i arbeidsfasen
Dette kapitlet handler om

En modell for klientsamtalene i arbeidsfasen

Kort oversikt over arbeidsfasen

Forhåndsinnstilling før det enkelte møtet

Å stille seg inn på klientens opplevelse av hva som er presserende

Kontakt med egne følelser

Å stille seg inn på hva klientens problemer beryr

Tidspresset og mulighetene til å stille seg inn

Kontakt med egne opplevelser og erfaringer

Kontraktarbeid under hvert møte

Utdypningsferdigheter

Evnen til å være avventende

Fra det generelle til det spesifikke

Fokusert lytting

Å stille utdypende spørsmål

Å utforsketaushet

Å vise empati

Å fange opp følelser

Å vise forståelse for klientens følelser

Å sette ord på klientens følelser

Forskningsfunn om empati

Å kunne formidle egne følelser

Noen problemer i forbindelse med å formidle egne følelser

Forskning omkring sosialarbeiderens formidling av egne følelser

Krav om egeninnsats

Å dele opp klientens problemer

Å holdefokus

Å avdekke eventuell underliggende ambivalens

Å utfordre en illusjon om arbeid

Å påpeke hindringer

Å gi klienten støtte til å to opp tabuområder

Å håndtere autoritetstemaet

Å se sammenhenger mellom prosess og innhold

Å kunne formidle kunnskap og erfaring

Å gi relevant informasjon

Å formidle kunnskap og erfaring på en måte som er åpen for vurdering

Å hjelpe klienten til å se livet i nytt lys

Avslutnings- og overgangsferdigheter

Oppsummering

Generalisering

Å definere neste skritt

Å hjelpe klienten til å øve seg

Å fange opp "dørstokk-budskap"

Sammendrag

Ord og uttrykk

Noter


Kapittel 5. Avslutninger og overganger
Dette kapitlet handler om

Avslutninger og avslutningsferdigheter

Fornektelsesstadiet

Indirekte og direkte uttrykk for sinne

Sorgperioden

Utprøving av det nye

"Avskjedsselskap"-syndromet

Overgangsferdigheter

Å påvise hva som er lært

Å klarlegge framtidige arbeidsområder

Å knytte avslutningsprosess og innhold sammen

Overganger til nye erfaringer og støttesystemer

Noen variasjoner over temaet avslutning

Å avslutte en relasjon som aldri kom i gang

Når sosialarbeideren skal slutte i stillingen

Nårklienten dør

Sammendrag

Ord og uttrykk

NoterDel 3. Sosialt arbeid med familier
Kapittel 6. Familieorientert sosialt arbeid
Dette kapitlet handler om

Sosialt arbeid med familier

Noen begreper fra familieterapi

Toklient-ideen og sosialarbeiderens rolle

Det første familiemøtet med en rasende far

Drøfting av det første møtet med familien

Familiestøttende arbeid over tid

Arbeid med aleneforeldre

Kulturens og miljøets betydning

Konflikt mellom foreldre og tenåring i en ungdomspsykiatrisk institusjon

Sammendrag

Ord og uttrykk

Noter


Kapittel 7. Problemorientert familiearbeid
Dette kapitlet handler om

Spesielle målgrupper, klientproblem og familierådgivning

Skjulte familiehemmeligheter - arbeid med tabuområder

Barnevernsarbeid

Fosterforeldre

Arbeid med barn i institusjon

En tenåringsmor og hennes egen familie

Sammendrag

Ord og uttrykk


Yrkesetiske prinsipper

Stikkord

Referanser