Omsorg for de annerledes svake - Karen Christensen

Omsorg for de annerledes svake

et overvåket hverdagsliv

; Even Nilssen

Hvordan kommer offentlig tjenesteyting til uttrykk i kommunale bofellesskap for psykisk utviklingshemmede? Boken handler om forholdet mellom personalets makt og beboernes rett til selvbestemmelse. Beboernes møte med velferdsstatens tjenesteytere er i utgangspunktet ikke et likeverdig møte. Les mer
Vår pris
589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

Hvordan kommer offentlig tjenesteyting til uttrykk i kommunale bofellesskap for psykisk utviklingshemmede? Boken handler om forholdet mellom personalets makt og beboernes rett til selvbestemmelse. Beboernes møte med velferdsstatens tjenesteytere er i utgangspunktet ikke et likeverdig møte. Derfor er det viktig å se på mulighetene og vilkårene for beboernes selvbestemmelse i dette møtet.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 252
ISBN: 9788205356061
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger



KAPITTEL 1 INTRODUKSJON
Forskningsfelt

Hovedproblematikk

Perspektiv

Bokens oppbygning


KAPITTEL 2 EN INSTITUSJONELL RAMME
Innledning

Fra institusjon til bofellesskap

Faglig tradisjon

Tvangslovgivning

Avslutning


KAPITTEL 3 OMSORGENS MAKT
Innledning

Maktens mange ansikter

Det relasjonelle perspektivet

Det strukturelle perspektivet

Omsorg og kjønn

Forståelsen av den psykisk utviklingshemmede som "tjenestemottaker"

Makt og rasjonalitet

Spenningsfeltet mellom beboernes selvbestemmelse og personalets inngrep

Mellom formynderi og unnfallenhet - om ulike paternalismeformer

Skillet mellom formynderi og svak paternalisme

Kognitiv kompetanse og mestringsevne

Omsorg i spenningsfeltet mellom det private og det offentlige


KAPITTEL 4 BOFELLESSKAPET SOM ORGANISASJON
Innledning

Ledelsesstruktur og faglig styring

Primærkontakt - et ansvar mellom ære og belastning

Personalmøter som fora for faglig utveksling

Fra borger til beboer i bofellesskap

De medisinsk definerte psykisk utviklingshemmede

De sterkt fysisk funksjonshemmede

De feilplasserte beboerne

Kognitiv kompetanse

Kommunikativ kompetanse

Praktisk kompetanse

Sosial kompetanse

Avslutning


KAPITTEL 5 FIRE IDEALTYPISKE KULTURER
Innledning

Idealtyper

Livet i bofellesskapet som sosialt skapt

Hva er en kultur?

Pleie- og husmorkulturen

Institusjonskulturen

Profesjonskulturen

Den andre-orienterte kulturen

Avslutning


KAPITTEL 6 MØTET MED DE PRIVATE ROM
Innledning

Boligen - bare et hjem for noen av beboerne?

Ulike møter med beboerne i deres hjem

"Integrasjon" i et nærmiljø

Livet uten egen familie

Betalt vennskap

Avslutning


KAPITTEL 7 INNGREP OG SELVBESTEMMELSE
Innledning

Omsorg for beboere med liten kognitiv og/eller kommunikativ kompetanse

Møtet med "ressurssterke" beboere

Selvbestemmelse og omsorg basert på atferdsterapi

Avslutning


KAPITTEL 8 MOTMAKTENS UTTRYKKSFORMER
Innledning

Korreksjoner

Fysisk aggresjon

Utskjelling

Avslutning


KAPITTEL 9 OMSORGSMETODIKKER OVERFOR DE ANNERLEDES SVAKE
Innledning

De små skritts arbeid

Å gi mye og få så "lite" igjen

Å leve med lav status

Det voksne barn - om det motsigelsesfulle arbeidet

Parfymen som forskjell

Omsorgsmetodikker fra de ansattes perspektiv

Å arbeide på beboerne

Å arbeide i forhold til beboerne

Å arbeide hos beboerne

Å arbeide med beboerne

Avslutning


SLUTTORD: OM UTFORDRINGER I OMSORGEN FOR DE ANNERLEDES SVAKE

LITTERATURLISTE

VEDLEGG 1 BOKENS EMPIRI
Opparbeidelsen av bokens empiriske materiale

Studiens metoder

Studiens metodikk

Om de fire idealtypiske kulturene

Valg av forskerrolle: tilskuer og deltaker


VEDLEGG 2 SKJEMA FOR KARAKTERISTIKA FOR BOFELLESSKAP PÅ VESTLANDET

VEDLEGG 3 TEMAER FOR INTERVJU MED ANSATTE

VEDLEGG 4 OVERSIKT OVER BOKENS EMPIRISKE MATERIALE

VEDLEGG 5 ET EKSEMPEL PÅ EN HANDLINGSKJEDE FRA BOKENS STUDIE

STIKKORD