Sosial kapital i et velferdsperspektiv

om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring

Rolf Rønning (Redaktør) ; Bengt Starrin (Redaktør)

Hvordan kan det offentlige hjelpeapparatet arbeide for å styrke enkeltindividers sosiale kapital?

Begrepet sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. Les mer
Vår pris
449,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

Vår pris: 449,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

Om boka

Hvordan kan det offentlige hjelpeapparatet arbeide for å styrke enkeltindividers sosiale kapital?

Begrepet sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. En definisjon er å si at sosial kapital er ressurser som er tilgjengelig for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. Ved hjelp av eksempler fra barnevernet, tiltaksutvikling for psykisk utviklingshemmede, eldre og arbeidsledige og fra psykisk helse viser forfatterne hvordan sosial kapital kan være en ressurs i sosialt arbeid med mange ulike grupper.

Fakta