Sosialt nettverk

teori og praksis

Boka Sosialt nettverk: Teori og praksis gir en grundig innføring i hvilke muligheter som ligger i samspillet mellom enkeltindivider og deres sosiale nettverk. Dette er en grunnbok for alle som skal arbeide med mennesker i et relasjons- og nettverksperspektiv. Les mer
Vår pris
589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Boka Sosialt nettverk: Teori og praksis gir en grundig innføring i hvilke muligheter som ligger i samspillet mellom enkeltindivider og deres sosiale nettverk. Dette er en grunnbok for alle som skal arbeide med mennesker i et relasjons- og nettverksperspektiv.
Boka gir en innføring i betydningen av å analysere og forstå samspillet mellom den formelle og den uformelle nettverksstrukturen innenfor større sosiale systemer, og vi får en omfattende oversikt over ulike analysemåter på individ-, organisasjons- og lokalsamfunnsnivå. Denne tilnærmingen gjør det mulig å se hvordan sosiale nettverk innvirker på de ulike sosiale systemene. Forfatteren presenterer også metodiske tilnærminger både for å identifisere problemer og for å endre og styrke et nettverk bl.a. ved å samarbeide med frivillige og delta i selvhjelpsgrupper. Ved å knytte forskning og teori sammen med praksis synliggjør forfatteren hvordan nettverksintervensjon kan være et kraftig virkemiddel både overfor dem som søker hjelp, overfor organisasjoner, i skolen og i lokalsamfunnet.

Live Fyrand er ansatt som førsteamanuensis ved Avdeling for forskning og utvikling ved Diakonhjemmets Høgskole. Hun har en dr.philos.-grad fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo innen området sosialt nettverk og helse hos pasienter med kronisk, somatisk sykdom.

Fakta