Utviklingshemning i et økologisk perspektiv

I Utviklingshemning i et økologisk perspektiv presenteres en helhetlig økologisk tilnærming til arbeide med mennesker med utviklingshemning, og eventuelt autisme, som har omfattende behov for offentlige hjelpetjenester. Les mer
Vår pris
269,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 269,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

I Utviklingshemning i et økologisk perspektiv presenteres en helhetlig økologisk tilnærming til arbeide med mennesker med utviklingshemning, og eventuelt autisme, som har omfattende behov for offentlige hjelpetjenester. Tilnærmingen bygger på teorier innenfor utviklingspsykologi, sosiale relasjoner, og livskvalitet. Det legges særlig vekt på betydningen av det finavstemte samspillet mellom den som gir hjelp og den som mottar hjelp. Det beskrives hvordan den økologiske tilnærmingen kan anvendes i forhold til daglig tilretteleggelse for trivsel og utvikling for den enkelte tjenestemottaker. Den økologiske tilnærmingen gir gode muligheter til å forstå dynamikken ved utviklingen av psykiske lidelser og utfordrende atferd, som skading av andre, materielle skader og selvskading. Som en følge av utfordrende atferd, kan det i en del tilfeller bli anvendt tvang. Innenfor denne forståelsesrammen redegjøres det grundig for hvordan tilretteleggelse for bedret livskvalitet for den enkelte tjenestemottaker fører til mindre bruk av tvang og andre ekstreme virkemidler. Den økologiske tilnærmingen er en fruktbar måte å nærme seg begrepet alternative tiltak på, slik det er beskrevet i sosialtjenestelovens kapittel 6A. Dette kapitlet omhandler forbud mot bruk av tvang, men det åpnes for noen unntak i forhold til utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 155
ISBN: 9788215000015
Utgave: 1. utg.
Format: 17 x 24 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innledning

Tilbakeblikk

Omsorgs- og behandlingsideologi

Økologisk utviklingsmodell

Økologisk omsorgsmodell

Alvorlige utviklingsforstyrrelser

Utviklingshemning

Autisme

Sårbarhet

Økologisk tilnærming

Differensiering mellom bistandsmiljøene

Livskvalitetog behov

Forsvarlighetsnormer

Konologi og bistandskvalitet

Dimensjoner og normer ved hjelperrollen

Ledelse og organisering

Utfordrende atferd og psykiske lidelser

Former for utfordrende atferd

Årsaker til utfordrende atferd

Psykisk helse

Psykiske lidelser

Utvikling av psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning

Begrepsbruk og klassifikasjon

Patoplastiske faktorer

Forholdet mellom utviklingshemning og psykiske lidelser

Følelsesmessige reaksjoner på belastninger ved utfordrende atferd

Utredninger

Somatisk utredning

Kognitive og nevropsykologiske utredninger

Diagnostisering av utviklingshemning

Diagnostisering av autisme og autismelignende tilstander

Diagnostisering av psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning

Økologisk utredning

Undersøkelse av utfordrende atferd

Undersøkelse av livskvalitet

Individuelle planer

Økologisk tilnærming i praksis

Person og bistandsmiljø

Endringer og tiltak

Ansvars- og arbeidsfordeling

Diskusjon

Endringsmetoder

Økologisk endring

Ferdighetsbaserte, kommunikative og psykoterapeutiske metoder

Psykofarmakologisk behandling

Tvang etter sosialtjenestelovens kapittel 6A

Økologisk tilnærming som alternativ til tvang

Lovenssystem

Arbeidsmetodikk

Noen resultater og erfaringer

Litteratur

Vedlegg

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Stikkordregister