Den nye moderniteten - Olve Krange

Den nye moderniteten

ungdom, individualisering, identitet og mening

; Tormod Øia

Den nye moderniteten - ungdom, individualisering, identitet og mening handler om hvordan vi kan forstå moderne ungdom.

Forfatterne er kritiske til modernitetsteoretikere som Bauman, Beck og Giddens. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Den nye moderniteten - ungdom, individualisering, identitet og mening handler om hvordan vi kan forstå moderne ungdom.

Forfatterne er kritiske til modernitetsteoretikere som Bauman, Beck og Giddens. Hva er spesielt med å være ung i dag til forskjell fra for eksempel den ungdommen som vokste opp i skyggen av den andre verdenskrigen? Spørsmålet blir om tradisjonelle sosiologiske begreper og perspektiver fremdeles rekker, eller står vi overfor noe i retning av et paradigmeskifte? Må vi i beskrivelsen og tolkningen av dagens samfunn ta i bruk helt nye teorier og forståelser?

Boka gir en grundig innføring i moderne sosiologisk teori og tjener som et kritisk korrektiv til de nye store sannhetene om det moderne samfunnet. For studenter og andre som er opptatt av modernisering og endring, vil denne boka være et vesentlig supplement.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 278
ISBN: 9788202249878
Utgave: 1. utg.
Format: 21 x 14 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerDen nye vin
Forspill

Moderne ungdom

Noen utviklingstrekk

Diskusjonen om det postmoderne

Det globale bakteppet

De nye modernitetsteoretikerne


Individet og det moderne
Den klassiske sosiologien

En ny individualitet?

Identitetsdannelse

Ulike forståelser

To sentrale bidrag - Erikson og Mead

Fire komponenter

Kultur - et råstoff

Kvalitet eller kvantitet?

Ulike avgrensinger

En mellomposisjon

Homologier og bricolage

Felles mening eller sammenfallende verdier?


Nye fortellinger om det moderne
Tre bidrag

Ulrich Beck

Risikosamfunnet

Risikosamfunnet og individualisering

Anthony Giddens

Risiko under senmoderniteten

Ny refleksivitet og selvidentitet

Zygmunt Bauman

Det faste og det flytende

Den tvetydige friheten


Mot en ny forståelse av ungdom
Handlingsrom og muligheter

Individualisering i klassisk og nymoderne utgave

Tre nivåer av individualisering

Det institusjonelle nivået

Individualisering på individnivå

Individualisering som kulturelt ethos

Identitet i gammel og ny utgave

Bruddet med sosiologien

En ny ungdom?


Brudd eller kontinuitet?
Nye og gamle fortellinger

De gamle fortellingene

Kongedømmet - en samfunnsordning utgått av Gudsnåde

Tro og religion

I slektens snevring

De nye fortellingene

Folket og nasjonen

Det sivile samfunn

Skole og utdanning


Kritiske sluttkommentarer
Nivåslutninger

Tre forutsetninger

Globale og individuelle risikoer

Valgets kval

Likhet eller forskjellighet?

Roller eller skiftende identiteter?

Tilbake til sosiologien

En sterk og en svak tese om individualisering


Litteratur

Register