Flerfarget idrett

nasjonalitet, migrasjon og minoritet

Hvem og hva representerer ikke-hvite toppidrettsutøvere i Norge i forhold til nasjonal identitet, innvandringsdebatt og idrettens inkluderingspotensial? Mette Andersson har intervjuet utøvere, trenere og ledere, sportsjournalister og ansatte i sportsorganisasjonene, og har undersøkt medieoppslag og gått idrettsutøvelsen nærmere etter i sømmene. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Hvem og hva representerer ikke-hvite toppidrettsutøvere i Norge i forhold til nasjonal identitet, innvandringsdebatt og idrettens inkluderingspotensial? Mette Andersson har intervjuet utøvere, trenere og ledere, sportsjournalister og ansatte i sportsorganisasjonene, og har undersøkt medieoppslag og gått idrettsutøvelsen nærmere etter i sømmene. Det er forskjellige praksiser og holdninger i ulike idretter, og tilnærmingen til sportsmigranter og ikke-hvite norske sportsutøvere er nært koblet til globale idrettskulturer. Idrettens offisielle inkluderingspolitikk brynes mot idrettskulturers tause kunnskap om etniske stereotypier, mot spørsmål om egentlig lojalitet og mot spesifikke forventninger til ikke-hvite utøvere. Mette Andersson arbeider som førsteamanuensis på Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Migrasjon, identitet og transnasjonalisme er hennes særskilte forskningsinteresser.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Kapittel 1 Introduksjon
Populærkultur og minoritetsrepresentasjon

Flerkulturelle diskurser, praksiser og fortolkninger

Sport som forskningsfelt for identitet og etniske relasjoner

Karakteristika ved nyere norsk identitet

Et kontinuum fra hvit til svart

Tre idretter med forskjellige nasjonale og globale profiler

Teoretiske og metodiske innfallsvinkler

Hovedspørsmål og hovedkilder

Bokens oppbygning


Kapittel 2 Idrettens farger - vestlige nøkkelfortellinger
Idrett og internasjonale bevegelser - universelle idealer i europeisk drakt

Fra nasjonal helt til nasjonal sviker

Biologi versus sosiologi

Idrett, etnisitet, rase og samfunn

Rasismedebatten

Idrettsmigrasjon fra sør til nord - casen Wilson Kipketer

Hva skal til for å bli en nasjonal idrettshelt?

Næringsliv, multikultur og representasjon


Kapittel 3 Norge i går, i dag og i morgen
Norsk idrettsorganisering

Nasjonalidrett og nasjonale stereotypier

Nasjonale kjerneverdier og nasjonal stil

Flerfarget idrett - formelle og uformelle stengsler

Integrasjon - på hvilke premisser?

Norge i framtiden


Kapittel 4 Friidrettens dilemma - integrert, men fargebevisst
Karakteristika ved norsk og internasjonal friidrett

Fra negersprinter til negerdebatt

Kommentarer til hudfarge og gener

Hvite håp

Kenyanerne

"Naturlig integrering"

Friidrettens ambivalens


Kapittel 5 Fotball - transnasjonal flyt av arbeidskraft, tiltak og diskriminering
To hovedkategorier ikke-hvite spillere: nordmenn og sportsmigranter

Norges Fotballforbund: Nasjonal integreringstradisjon - transnasjonal inspirasjon

NISO og Rødt Kort Rasisme

Sponsorer, ære og "eierskap"

Debatten om spillerimport fra land utenfor EU-/EØS-området

Klubbers tilnærming til asylsøkere og profesjonelle utenlandske spillere

Russell-saken våren 2004

Dobbelt bevissthet om rasisme

Kahs mange ansikter: konge, Allah, bror, klovn

Fotballens utfordringer


Kapittel 6 Basketball - underholdning, stil og multikultur
En BLNO-kamp

BLNO - starten og ideene bak

Betydningen av det estetiske - de fem profilverdier

Svart amerikansk i norsk avtapning?

Neger light, neger medium og neger strong

Kulturell svarthet


Kapittel 7 Globale dynamikker - identitet, rom og tid
Idrettens rom og grenser

Idrettsgren som idrettsverden og toppidrett som subverden

Ny bevissthet

Nye ikke-hvite nasjonale representanter

Minoritetsblikk, nasjonalt blikk og postkolonialt blikk

Globaliseringsdynamikker: identitetslogikk og kapitallogikk


Kapittel 8 Representasjon og rollemodeller
Representativitet og maskulinitet

"Nære" versus "fjerne" rollemodeller

Om å bli et individ

Rollemodeller I: Hudfarge og estetikk

Rollemodeller II: Språk og klassekonnotasjoner

Representasjon og motstand


Kapittel 9 Idrett, samfunn og politikk
USA og Norge

Globaliseringsdynamikker

"Å trykke på knapper"

Idrettens endrede fargekoder


Litteratur

Appendix 1: Utvalg og metodiske betraktninger

Appendix 2: Informasjonsbrev til informanter

Stikkordregister