Kjønnsteori - Ellen Mortensen

Kjønnsteori

; Cathrine Egeland ; Randi Gressgård ; Cathrine Holst ; Kari Jegerstedt ; Sissel Rosland ; Kristin Sampson

Kjønnsteori involverer i dag et mangfold av tilnærmingsmåter fra flere fagområder og teoriene sprenger ofte grensene for de etablerte fagdisiplinene.

Kjønnsteorien er vokst fram fra den feministiske kritikken til i dag å være et eget fagfelt med sine egne distinkte spørsmål og grunnlagsproblemer. Les mer
Vår pris
679,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 679,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Kjønnsteori involverer i dag et mangfold av tilnærmingsmåter fra flere fagområder og teoriene sprenger ofte grensene for de etablerte fagdisiplinene.

Kjønnsteorien er vokst fram fra den feministiske kritikken til i dag å være et eget fagfelt med sine egne distinkte spørsmål og grunnlagsproblemer. Disse spørsmålene har utvidet feminismens tidligere vektlegging av synliggjøring, representasjon, likestilling og frigjøring til også å angå grunnleggende aspekter ved konstitueringen av menneskets væren i verden.

I denne omfattende innføringen gis både en presentasjon av hva som er særegent ved de enkelte tilnærmingsmåtene og teoretikerne og hva som gjør kjønnsteori til et eget felt. Sentralt i boken står spørsmål som: Hva er kjønn? Hvordan har forestillingen om kjønn operert og forandret seg historisk? Hvilke forestillinger om mennesket, natur, kultur, språk og makt er det som ligger til grunn for at kjønn framstår slik det gjør? Hva er forholdet mellom kjønn og seksualitet, kjønn og klasse, kjønn og rase og mellom kjønn og teknologi?
Bokens redaktører har tilknytning til fagfeltene filosofi, litteraturvitenskap, sosiologi, historie og vitenskapsteori. I tillegg har de hentet inn en rekke andre fagpersoner fra fagfeltene nordisk, kunsthistorie, medievitenskap, zoologi, sosialantropologi og kulturvitenskap.

Forord og innhold
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 349
ISBN: 9788205372177
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING


DEL 1 HVA ER KJØNN? ULIKE TILNÆRMINGSMÅTER
PSYKOANALYTISK TILNÆRMING
Julia Kristeva

EKSISTENSIALISTISK / FENOMENOLOGISK TILNÆRMING

Simone de Beauvoir

ONTOLOGISK TILNÆRMING

Luce Irigaray

DISKURSIV TILNÆRMING

Judith Butler


DEKONSTRUKTIV TILNÆRMING
Gayatri Chakravorty SpivakDEL 2 FAGOMRÅDER OG TEORETISKE FELT
VITENSKAPSTEORI
Helen E. Longino

Sandra Harding

Donna Haraway


ETIKK OG POLITISK FILOSOFI
Martha C. Nussbaum

Drucilla Cornell

Nancy Fraser

Iris Marion Young

Wendy Brown


HISTORIE OG SOSIOLOGI
Joan Scott

Susan Bordo

Dorothy E. Smith


POSTKOLONIAL TEORI, SVART FEMINISME OG ANTROPOLOGI
Chandra Talpade Mohanty

bell hooks

Marilyn Strathern

Henrietta L. Moore


LITTERATURVITENSKAP
HeIene Cixous

Shoshana Felman

Camille Paglia

Toril Moi


KUNST OG FILM
Laura Mulvey

Griselda Pollock

Joan Copjec


SEKSUALITETSTEORI OG SKEIV TEORI
Raewyn Connell

George L. Mosse

Eve Kosofsky Sedgwick

Judith Halberstam


POSTHUMANITET, TEKNOLOGI OG BIOLOGI
Rosi Braidotti

Sadie Plant

Joan Roughgarden

Elizabeth Grosz


Om forfatterne