Moderne jenter

tre generasjoner på vei

; Harriet Bjerrum Nielsen

Hvordan har opplevelsen av å være ung kvinne i Norge forandret seg de siste 100 år? Hva betydde kjønn og kvinnelighet? I denne boka møter vi døtre, mødre og mormødre som forteller om sin oppvekst og ungdomstid. Les mer
Vår pris
489,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 489,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Hvordan har opplevelsen av å være ung kvinne i Norge forandret seg de siste 100 år? Hva betydde kjønn og kvinnelighet? I denne boka møter vi døtre, mødre og mormødre som forteller om sin oppvekst og ungdomstid.
Ønsket om å være moderne er felles, men det fikk ulike konsekvenser i de tre generasjonene. Moderne jenter gir viktige innblikk i kvinners opplevelse av å være ung kvinne i vår nære fortid, deres opplevelse av mulighetene og begrensningene i livet, hvordan de skulle finne sin rolle i samfunnet, hvordan de skulle "finne seg selv" og hva det vil si å være kvinne. Dette er viktige deler av norsk hverdagshistorie som ikke er formidlet før. Boka gir en nyansert framstilling av hvordan fattige, beskjedne bygdejenter ble selvbevisste, likestillingsorienterte storbykvinner i et Norge i hurtig endring.

Harriet Bjerrum Nielsen er professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Monica Rudberg er professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, begge ved Universitetet i Oslo.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Kapittel i En moderne jente blir til
Fra "vi" til "jeg"

Lysten til å bli moderne

Generasjoner i endring

Hvem er jentene i denne undersøkelsen?

En symfoni av mange stemmerBARNDOM
Kapittel 1 Liv og fortelling
Levekår i endring

Fortelleperspektiv og erindring

Erfaring og fortelling


Kapittel 3 Respekt for de voksne
En liten verden - av fattige og fine

Bygdejentene: arbeidsom og beskjeden

Byjentene: ambisiøs og beskjeden

Foreldre og barn: respekt og kjærlighet


Kapittel 4 Autoritet på hell
Hierarkier i utakt og ny konformitet

Bondejenter: Slik skulle jeg aldri ha det

Akademikerjenter: impulsen hjemmefra

Den nye fritidsfamilien: en helt alminnelig oppvekst

Foreldre og barn: normer i oppbrudd


Kapittel 5 Partnerskap med de voksne
Kamuflerte klasser

Gammel og ny middelklasse: kultur som prosjekt

Arbeiderfamilien: ungdommelig og moderne

Foreldre og barn: partnerskap og åpenhetskrav


Kapittel 6 Ytre og indre kjønn i endring
Viltre jenter i tre generasjoner

Kjønnede kompetanser

Mor, far og datterUNGDOM
Kapittel 7 Skjønne, vanskelige, ville tid
Ungdomskultur i emning og sparsommelighet på retur

Tenåringen fødes og vokser til

Ferdig med fjortis og på jakt etter seg selv

Unge jenters bidrag: å arbeide "gjennom kjønnet"


Kapittel 8 Pen eller billig?
Ungdomsliv på landet

Ungdomsliv i byen

Krigen ødela min ungdom

Seksualitet: pene piker og graviditetsangst


Kapittel 9 Populær eller prektig?
Venninneliv med gutter som hovedpersoner

Rastløse storbyjenter

Bygda som eksil og ørken

Hybelliv

Seksualitet: mellom prippen og lett på tråden


Kapittel 10 Selvstendig eller utsatt?
Gjengjenter

Jentegjenger

Gutter som trussel mot selvstendigheten

Seksualitet: opplyste og utsatte jenter


Kapittel 11 Ytre og indre kropp i endring
Fri eller utsatt kropp?

Fra taushet til tvetydig italesettelse

Kroppen som prosjekt

Kroppen som grenseVEIEN TIL VOKSENLIVET
Kapittel 12 Tre generasjoner på vei
Mellom pliktmoral og ny individualisme

Mellom ny frihet og tradisjonelt kjønn

Mellom selvutvikling og relasjoner


Kapittel 13 Arbeid og ekteskap
Lengsel ut

Ut og tjene

Giftermål som karrierevei

Utdanning for den utvalgte skare

Det var sånn den gangen


Kapittel 14 Utdanning og familie
Man skulle først ta utdanning

Par i utdanning

Romantikk og tvil

Fra husmorsamfunn til likestillingssamfunn


Kapittel 15 Karriere og kjærlighet
Målrettet eller diffus?

Utdanning og karriere

Kjærlighet og likestilling

Familie og barn og alt det der ti år senere

Kjærligheten ti år senere


Kapittel 16 Kvinnelighet på klassereise
Slektskjeder og mobilitet

Modernisering av kjønn - fem generasjonshistorier

Nye politiske identiteter?


Vedlegg

Referanser

Noter

Register