Påvirkning og kontroll - 
      Inge Bø

Påvirkning og kontroll

om hvordan vi former hverandre

Til daglig tenker vi lite over hvor mye vi påvirker og påvirkes. Noen ganger skjer påvirkningen åpent og direkte i form av oppdragelse, politisk appell eller reklame, andre ganger i form av raffinert forføring og skjult indoktrinering. Les mer
Vår pris
599,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 599,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Til daglig tenker vi lite over hvor mye vi påvirker og påvirkes. Noen ganger skjer påvirkningen åpent og direkte i form av oppdragelse, politisk appell eller reklame, andre ganger i form av raffinert forføring og skjult indoktrinering. Vi settes ofte i en situasjon hvor vi føler at vi må yte gjengjeld, som under en demonstrasjon på shoppingsenteret hvor vi lar oss friste til en smaksprøve. Har du prøvd å la være å kjøpe? Da går du videre med dårlig samvittighet! Overalt hvor to eller flere mennesker samles, oppstår det kommunikasjon. Dermed oppstår det også påvirkning, konformitetspress og - i sin tur - sosial kontroll. I hovedsak vil disse prosessene ha én bestemt retning, nemlig konsensus: Vær som andre i all din ferd. Denne boken handler om hva som påvirker og kontrollerer oss, og hvordan det skjer. Forfatteren illustrerer med klassiske studier og en rekke eksempler fra vår hverdag. Boken er tverrfaglig og henter sitt stoff fra både sosialpsykologi, pedagogikk, sosiologi og sosialantropologi. Den egner seg for begynnerstudier i samfunnsfag og er også relevant for en rekke yrkesgrupper, som lærere, journalister og markedsførere. Inge Bø er professor ved Senter for atferdsforsking, Universitetet i Stavanger. Her underviser og forsker han på områder som psykologi, utviklingsøkologi og sosialpedagogikk. Inge Bø har skrevet flere bøker, blant andre Barnet og de andre og Folks sosiale landskaper. Han har også bidratt med et stort antall artikler i dagspresse og fagpresse.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 399
ISBN: 9788245000955
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


Del 1 Innledning
Kapittel 1 Forspill
Forsmak

Problemstillinger

De evige spørsmål: Natur eller kultur, arv eller miljø?

Hva handler boken om?

Sammendrag


Kapittel 2 Tverrsnitt, nøkkelord og ståsted
Bare blant mennesker blir mennesket menneske

Mer om påvirkning, kontroll og konformitet

Sosiale relasjoner

Et systemisk perspektiv

Påvirkning og grad av sosial forankring

Hva skjer i møtet mellom mennesker?

Territorier

Sosial innflytelse, spenning og homeostase

Sosial letting, loffing og ansvarspulverisering

Identitetsdanning og sosialisering

SammendragDel 2 Identitet, konformitet og samfunnsgjøring
Kapittel 3 Identitetsutvilding og kunnskapssosiologi
Hvordan danningen av identitet endres med skiftende tider

Teorier om hvordan identiteten dannes

Kunnskapssosiologi

Sammendrag


Kapittel 4 Sosialisering og oppdragelse
Ulike typer av sosialisering

Sosialisering i Gemeinschaft og Gesellschaft

Sosialiseringens tre i-er: imitering, identifisering og internalisering

Sammenhenger mellom foreldrekvaliteter og barns personlighetstrekk

God match

Sammendrag


Kapittel 5 Konformitet og sosial kontroll
Hva dreier det seg om?

Konformitet

Ettergivenhet overfor majoritetspress

Andre sider ved Aschs og andres eksperimenter

Sosial kontroll og konformitet i dagliglivet

Hvordan nettverk kontrollerer - et eksempel

Sosial læringsteori

Former for sosial kontroll

Disiplin og grensesetting

Effekten av samvær på folks konformitet avhenger

Sammendrag


Kapittel 6 Normdanning, fjernstyring og internalisering
På hyttetur

Muzafer Sherifs eksperiment med den autokinetiske effekt

Hvordan vi fjernstyres

Den etiske utfordringen

Internaliseringsprosessen

Når internalisering og normdanning lykkes og mislykkes

Sammendrag


Kapittel 7 Føyelighet og lydighet
Eksempler fra vitenskap og "den virkelige verden>)

Stanley Milgrams lydighetseksperimenter

Andre lydighetseksperimenter

Betydningen av Milgrams og andres innsats

Forklaringsmodeller

Alternative forklaringsteorier til Asch, Sherif og Milgram

Ikke-konformitet: Når noen ikke føyer seg

Å være kriminell

Lydighetskulturer

Makt

SammendragDel 3 Dagliglivets påvirkning og samhandling
Kapittel 8 Dagliglivets samspill og påvirkninger
Det daglige bombardement, de daglige samspill

Sosiale nettverk som påvirknings-, kontroll- og støttefaktor

Mer om kvaliteter i nettverksbånd

Påvirkning på og blant barn og ungdom

Sammendrag


Kapittel 9 Fiktive prosesser og illusjoner
Fiktivt sosialpress

Egne undersøkelser

Årsaker til det fiktive presset på ungdom

Andre fiktive påvirkninger

Sammendrag


Kapittel 10 Gjengjeldelse og andre daglige påvirkninger
Gjengjeldelse

Sosial bytteteori

Gjengjeldelsens dynamikk og andre egenskaper

Standhaftighet

Bordet fanger

Mangel og forbuden frukt smaker best

Troll i ord og andre subtile påvirkningseffekter

Sammendrag


Kapittel 11 Popularitet og tiltrekning
Hva gjør at vi liker noen og misliker andre?

Fysisk nærhet og kontakthyppighet

Like barn leker best?

Fremtoning

SammendragDel 4 Sosial smitte
Kapittel 12 Sosial letting, loffing og tilskuerapati
Sosial letting (social facilitation)

Sosial loffing (social loafing)

Tilskuerapati

Latanes og Darleys eksperimenter

Resultater og forklaringer

Hvorfor hjelper tilskuere noen ganger - og andre ganger ikke?

Sammendrag


Kapittel 13 Kollektiv atferd og flokkmentalitet
Eksempler fra dagliglivet

Hva handler kollektiv atferd om?

Tette kollektiviteter

Kollektiv panikk og massehysteri

Mildere former for masseatferd

Forklaringsteorier

Spredte kollektiviteter

Massebevegelser og organisasjonstilhørighet

Sammendrag


Kapittel 14 Masseinformasjon, propaganda og indoktrinering
Masseinformasjon

Propagandistisk kommunikasjon

Retorikk

Indoktrinering

Sammendrag


Kapittel 15 Tankekontroll og hjernevask
Manipuleringens og selvbedragets kunst

People's Temple og Jonestown-tragedien

Når profetien svikter

Hjernevask

Tankekontroll

Hvorfor lykkes tankekontroll?

Andre ekstreme former for mental kontroll

Hvit og svart pedagogikk

SammendragDel 5 Kommunikasjon som påvirkning
Kapittel 16 Reklamens makt
Reklame - hva snakker vi om?

Reklamens og markedets salgsteknikker

Reklamens virkninger

Sammendrag


Kapittel 17 Språk som påvirknings- og maktfaktor
Kommunikasjon - noe annet og mer enn bare ord

Elementer i kommunikasjonsprosessen

Nonverbalt språk

Språklige hersketeknikker

Andre former for språklig maktutøvelse

Språklig manipulering og nivellering

Språket er deg

Sammendrag


Kapittel 18 Mediemakt og mediepåvirkning
Natural Born Killers

Mediealderen

Medieteorier

Massemediene som kommunikasjon

Massemedienes definisjonsmakt

Massemedienes globalisering

Påvirker massemediene atferden vår?

Medieeksponering - "er det fa'li det"?

Sammendrag


Kapittel 19 Etterspill
Polariteten i den menneskelige natur

Påvirkning - betydningen av sender, kanal og stimuli

Hvorfor er det lettere å påvirke noen enn andre?

Påvirkbarhet - fins det forskjeller mellom de to kjønn?

Forsøk på forklaringer

Grenser og frisetting

Hva skjer når grensene faller?

Det systemtiske perspektivet - "alt henger sammen med alt"

Sammendrag


Litteraturliste

Noter

Stikkord