Barn og unge med Tourettes syndrom - Gidske Kvilhaug

Barn og unge med Tourettes syndrom

Hvordan kan skolen legge til rette for et godt læringsmiljø for elever med Tourettes syndrom? I denne boken blir symptomene på ticsforstyrrelser og Tourettes syndrom beskrevet, og illustrert med eksempler. Les mer
Vår pris
369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Hvordan kan skolen legge til rette for et godt læringsmiljø for elever med Tourettes syndrom? I denne boken blir symptomene på ticsforstyrrelser og Tourettes syndrom beskrevet, og illustrert med eksempler. Du får også en innføring i de vanligste tilleggsvanskene. Forfatteren beskriver hvilke faktorer ved Tourettes syndrom som påvirker skoleprestasjoner, og hvordan skolen kan tilrettelegge for et emosjonelt trygt læringsmiljø for elevene. Boken er svært aktuell for deg som arbeider i skolen, PP-tjenesten, BUP og i skolehelsetjenesten. Også studenter, foreldre, familie og venner vil ha stor nytte av å lese boken.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Kommuneforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 176
ISBN: 9788244620307
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning
Kort historikk

Bokens oppbygning


Kapittel 1 Ticsforstyrrelser og Tourettes syndrom
Tourettessyndrom

Hva er tics?

Motoriske tics

Vokale tics

Ticsforstyrrelser

Årsaker


Kapittel 2 Karakteristiske trekk ved Tourettes syndrom
Utvikling av tics

Karakteristiske trekk ved tics

Ytre og indre faktorer som kan påvirke tics

Undertrykking av tics

Grader av Tourettes syndrom


Kapittel 3 Forutgående fornemmelser og overfølsomhet
Forutgående fornemmelser

Overfølsomhet for sanseinntrykk


Kapittel 4 Spesielt plagsomme og kompliserte tics
Herming og gjentakelser

Stygge/obskøne ord og bevegelser

NOSI


Kapittel 5 Sameksisterende vansker
Forekomst

Hva er en sameksisterende vanske?

ADHD

ADHD og Tourettes syndrom


Kapittel 6 Tvangslidelser
OCD

Tvangstanker

Tvangshandlinger

Tvangslidelse hos barn

Hva er normalt og hva er "sykt"

Elever med tvangssymptomer

Variasjoner

OCD-symptomer ved Tourettes syndrom

Årsaker til OCD og tvangssymptomer ved Tourettes syndrom


Kapittel 7 Emosjonelle problemer
Depresjoner

Angst

Årsaker

Forekomst av depresjon og angst ved Tourettes syndrom

Hvorfor utvikler barn og unge med Tourettes syndrom oftere enn andre angst og depresjon?

Selvskading ved Tourettes syndrom


Kapittel 8 Utfordrende atferd ved Tourettes syndrom
Utfordrende atferd

Forekomst av atferdsproblemer ved Tourettes syndrom

Emosjonell ubalanse og sinne ved Tourettes syndrom

Eksplosive raseriutbrudd

Aggresjon og ekstreme former for trass


Kapittel 9 Skoleprestasjoner, motoriske vansker og taleflytvansker
Faktorer som påvirker skoleprestasjoner

Lærevansker

Nevrokognitive vansker

Motoriske kontrollproblemer

Stamming og løpsk tale

Symptomer ved stamming

Symptomer ved løpsk tale

Taleflytproblemer ved Tourettes syndrom


Kapittel 10 Oppdragelse og støtte til familien
"Mor er for ettergivende, og gutten har ingen grenser"

Støttetiltak


I. Henvisning og diagnose
2. Informasjon til barnet/ungdommen

3. Reaksjoner på tics

4. Oppdragelse

5. Søsken

6. Stress i forholdet mellom mor og far

7. Spesielle utfordringer

8. Atferdsprogrammer og foreldretrening


Kapittel H Behandling
Medikamentell behandling av kroniske tics og Tourettes syndrom

Atferdsbehandling av tics

Grunnlaget for atferdsbehandling av tics

Funksjonell intervensjon ved tics

Habit Reversal Training (HRT)


Kapittel 12 Tiltak i skolen I
Kunnskapsløftet og opplæringsloven

Informasjon til ansatte i skolen

Emosjonelt trygt arbeidsmiljø

Generelle tiltak

Når er ekstra tiltak nødvendig?

Individuell opplæringsplan


Kapittel 13 Tiltak i skolen II
Variasjoner i tics og tiltak

Lekser

Elever som ikke vil på skolen

Tiltak ved overfølsomhet og sterke reaksjoner på utforutsette hendelser

Arbeidsplaner

Funksjonelle intervensjoner ved atferdsproblemer

Retrospektiv kognitiv metode

Avsluttende kommentar


Litteraturliste
Litteratur for barn og unge


Stikkord