Med språklige minoriteter i klassen

språklige og faglige utfordringer

Elisabeth Selj (Redaktør) ; Else Ryen (Redaktør) ; Elisabeth Selj (Illustratør)

Med språklige minoriteter i klassen underviser læreren ofte på et språk som ikke alle elevene mestrer like godt. For å kunne gi alle maksimale læremuligheter kreves kunnskap om andrespråkslæring og om hvordan skolen og læreren kan tilrettelegge opplæringen best mulig. Les mer
Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Med språklige minoriteter i klassen underviser læreren ofte på et språk som ikke alle elevene mestrer like godt. For å kunne gi alle maksimale læremuligheter kreves kunnskap om andrespråkslæring og om hvordan skolen og læreren kan tilrettelegge opplæringen best mulig.

Denne boka gir en bred og solid oversikt over aktuelle utfordringer for språk- og fagopplæringen i grunnskolen. Forfatterne byr på en rekke gode innspill til hvordan man kan mestre utfordringene, basert på så vel norsk og internasjonal forskning som autentiske klasseromssituasjoner og elevhistorier.

Boka er nyttig for alle som arbeider eller skal arbeide innenfor den flerspråklige skolen, særlig lærere, skoleledere og skoleeiere, allmennlærerstudenter og studenter innenfor norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk.

Forfatterne arbeider ved ulike høgskoler og universiteter samt ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Flere av dem har undervisningserfaring fra grunnskolen.

Innhold i boka:

Samtale
Lese- og skriveopplæring
Skjønnlitteratur, faglitteratur og sammensatte tekster
Uttale, ordforråd og grammatikk
Læreplaner og organisering
Prøver og kartlegging

- Endelig har vi fått en liten ressursbank for hånden! [...] Boken er en innholdsrik og nødvendig ressurs for alle lærere som arbeider med minoritetselever. Alle skoler bør anskaffe den - og bruke den.


Fra anmeldelsen av førsteutgaven i Norsklæreren

Fakta