Relasjonsvansker blant barn og unge

Boka gir en oversikt over sentrale faktorer som kan innvirke på barn og unges naturlige relasjoner med hverandre.

Det kan være flere grunner til at et barn har problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre. Les mer
Vår pris
389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Boka gir en oversikt over sentrale faktorer som kan innvirke på barn og unges naturlige relasjoner med hverandre.

Det kan være flere grunner til at et barn har problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre. En grov todeling av årsaker til relasjonsvansker kan grupperes i sosialt betingede vansker og emosjonelt betingede vansker. Enten den unge reagerer med sinne eller aggresjon (sosiale eller utagerende vansker) eller angst eller depresjon (emosjonelle eller innagerende vansker), så blir resultatet at den unge får problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre.


Boka har følgende temaer:atferdsforstyrrelser
hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)
tics og Tourettes syndrom
autismespekterforstyrrelser
rusmiddelbruk
kognitiv svikt (utviklingshemning)
angstlidelser
depresjon
spiseforstyrrelser


Relasjonsvansker blant barn og unge henvender seg til lærerstudenter og lærere. Den er også aktuell for profesjonsutdanninger i pedagogikk, spesialpedagogikk samt sosial- og helsefag.

Fakta

Bla i boka