Riktig kildebruk - Martin G. Erikson

Riktig kildebruk

kunsten å referere og sitere

; Heikki Gröhn (Oversetter)

Hvordan unngår jeg plagiat? Hvilke uttalte og uuttalte funksjoner har referansene i en tekst? Hvordan vurderes ulike kilder?

Boken behandler disse spørsmålene og hvordan litteraturhenvisninger fungerer som verktøy når man skriver, samt hvordan man skriver formelt korrekte referanser. Les mer
Vår pris
369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hvordan unngår jeg plagiat? Hvilke uttalte og uuttalte funksjoner har referansene i en tekst? Hvordan vurderes ulike kilder?

Boken behandler disse spørsmålene og hvordan litteraturhenvisninger fungerer som verktøy når man skriver, samt hvordan man skriver formelt korrekte referanser.
Boken gir en detaljert gjennomgang av den måten å referere på som kalles APS-systemet. Det bygger på American Psychological Associations manual fra 2001 og oppdateringen om elektroniske kilder fra 2007.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 139
ISBN: 9788205398603
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING: HVORFOR DU SKAL LESE DENNE BOKEN

REFERANSENES FUNKSJONER OG FORMÅL
Formålet med referansene
Forankring i tidligere forskning

Referanser som god vitenskapelig oppførsel

Referanser som identifikasjon

Referanser som retorikk

Referanser som forskningsetisk hensyntagen


Å se på litteratur som verktøy
Publikasjonenes og referansenes rolle i forskersamfunnetÅ VELGE SINE KILDER
Vurdering av kilder

Forskjellige typer publikasjoner
Primærkilder og sekundærkilder

Vitenskapelige tidsskrifter

Andre tidsskrifter

Antologier og monografier

Lærebøker

KonferanserapporterÅ FORMIDLE DET MAN HAR LEST, PÅ EN REFLEKTERENDE MÅTE
Hvilke kilder skal vi ta med?

Korrekt kildehåndtering

Noen tanker om opphavsrett og plagiat

Hva man ikke kan gjøre når man refererer

Hva vi kan og bør gjøre når vi refererer
Problemet med sannhetsanrikning

Manglende presisjon i referanseneAPA-MANUALEN FOR REFERANSER
APA-manualen - Publication Manual of the American Psychological Association

Kritikk av APA-manualen


REFERANSENE I DEN LØPENDE TEKSTEN
To måter å henvise på

Å velge format for refereringen

Hvor ofte?

Annenhåndsreferanser

Flere verker av en forfatter refereres samtidig

Flere verker av forskjellige forfattere refereres samtidig

Sitater
Sitater fra nettsider

Henvisninger til figurer


Spesialregler og gode råd
Tre eller flere forfattere

To forfattere med samme etternavn

Forfatter mangler

Organisasjon som forfatter

DSM-IV mfl

Norges offentlige utredninger

Ibidem og op.cit

Tegnet "&" eller ordet "og"

Fornavn

De gamle grekerne og andre klassikere

Oversettelser og nyutgivelser

Dataprogrammer og andre medier som kilder

Brev og annen personlig kontaktREFERANSELISTEN
Layout
Kursivering

Alfabetisk rekkefølge

Ordet "og" eller tegnet "&" en gang til

Stor bokstav

Personnavnene i listen


Lastet ned fra Internett
Tekster hentet i databaser

Å skrive internettadresser


Eksempler på referanser med forklaringer
Kommentarer i referanser


Artikler i tidsskrifter
Referanser til vitenskapelige tidsskrifter


Hele bøker
Monografier - samme forfatter gjennom hele boken

Ingen forfatter, organisasjon som utgiver

Bøker tilgjengelige via Internett

Doktoravhandlinger og lisensiatavhandlinger

Ulike utgaver

Antologier - forskjellig forfatter av hvert kapittel

Kapitler i antologier

Oppslagsverk

Oversettelser og gjenutgivelser


Konferansebidrag, rapporter og upubliserte arbeider
Konferansepresentasjon, utrykt

Konferansepresentasjon, trykt sammenfatning

Konferansepresentasjon, hele presentasjonen i trykt form

Norges offentlige utredninger og andre offentlige trykksaker

Rapportserier

Upubliserte arbeider og manuskripter i arbeid

Manuskript under utgivelse

Andre typer tekster fra Internett

Andre typer elektroniske kilderAVSLUTNING: Å REFERERE REFLEKTERENDE

REFERANSER