Norwegian grammar - Per Moen

Norwegian grammar

bokmål

; Per-Bjørn Pedersen

A Norwegian Grammar in English, including Exercises and Answer Key.


Bilingual grammars play an important part in the acquisition of a new language. They are meant to systematise vocabulary and structures that the students have already encountered in either classroom work, other teaching materials, and/or direct contact with the spoken language. Les mer
Vår pris
419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

A Norwegian Grammar in English, including Exercises and Answer Key.


Bilingual grammars play an important part in the acquisition of a new language. They are meant to systematise vocabulary and structures that the students have already encountered in either classroom work, other teaching materials, and/or direct contact with the spoken language. Norwegian Grammar has been written with a clear pedagogical aim: the students are introduced to the phrase structure before the word classes.


In addition to phrase structure, the concept of the utterance occupies a central position in this book. Students who are learning a foreign language profit more from understanding syntactic structures and receiving a general introduction to the language before memorizing its many morphological details and paradigms.


The exercises are meant to act as an additional guide to any person studying Norwegian on his/her own. Likewise, it is hoped that they will provide both useful extra practice for other students and helpful ideas for instructors in formal Norwegian courses. However, the answer key is intended primarily for those persons studying Norwegian independently.


Tospråklige grammatikkbøker har en viktig rolle i språklæringsprosessen. De skal systematisere ordforrådet og strukturer som studentene alt har tilegnet seg gjennom arbeid i klasserommet og gjennomgåing av lærebøker, fra annen lesning og direkte muntlig norsk språkkontakt. Norwegian Grammar er skrevet med et klart bevisst pedagogisk siktemål. Studentene blir ført inn i frasestrukturen i språket før de møter ordklassene. Tanken om ytringen står sentralt. De som skal lære et nytt språk aktivt, har større behov for å forstå syntaktiske strukturer og helheter tidlig, framfor først å pugge seg gjennom lange rekker med ordformer og bøyningsskjema.


Øvingsoppgavene er særlig tenkt som en ekstra hjelp for dem som studerer norsk mer på egen hånd. Men de kan også være en god ekstra øving for andre og vil dessuten gi nyttige idéer og forslag til instruktører på organiserte norskkurs. Fasiten er primært laget for dem som studerer norsk på egen hånd.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Høyskoleforl.
Innbinding: Paperback
Språk: Engelsk
Sider: 151
ISBN: 9788276345339
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerPreface (Forord)

Key to symbols and signs (Forklaring til fonetiske symboler og tegn)

Vowels (Vokallyd)

Pronunciation (Uttale)

Tones (Tonelag)

Stress and length (Trykk og lengde)

Consonants (Konsonanter)

Vowels (Vokaler)

Diphthongs (Diftonger)

Phrase structure (Frasestruktur)

Utterances (Wringer)

The noun phrase (Substantivfrasen)

The verb phrase (Verbfrasen)

Tenses and time relations (Tempus- og tidsforhold)

The passive (Passiv)

Complements (Utfyllinger)

Questions and negation (Spørsmål og nekting)

Questions (Spørsmål)

Negation (Nekting)

Focus (Fokus)

Clauses (Setninger)

Word classes (Ordklasser)

Nouns (Substantiv)

Masculine nouns (Hankjønnsord)

Feminine nouns (Hunkjønnsord)

Neuter nouns (Intetkjønnsord)

Adjectives (Adjektiv)

Numbers (Tallord)

Pronouns (Pronomen)

Verbs (Verb)

Weak verbs (Svake verb)

Strong verbs (Sterke verb)

Adverbs(Adverb)

Prepositions (Preposisjoner)

Conjunctions (Konjunksjoner)

Replies and interjections (Svar og tilrop)

Appendix (Tillegg)

Some dialect features (Noen dialekttrekk)

Exercises (Øvinger)

Pronunciation

Phrase structure

The verb phrase

Tenses and time relations

The Passive

Complements

Questions

Negation

Focus

Nouns

Adjectives

Ordinal numbers

Pronouns

Verbs

Adverbs

Prepositions

Key to exercises (Nøkkel til øvinger)

About the Authors (Forfatteromtale)

Index (Indeks)