Stadnamn i Rogaland - Inge Særheim

Stadnamn i Rogaland

Rogaland har mange gamle namn som er vanskelege å skjøna. Mange av dei inneheld ord som er ukjende for folk flest i dag. Stadnamna er kulturminne som gjev oss opplysningar om natur, samfunn, arbeidsliv og førestellingar i tidlegare tider, og - ikkje minst - om språket vårt. Les mer
Vår pris
689,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 689,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Rogaland har mange gamle namn som er vanskelege å skjøna. Mange av dei inneheld ord som er ukjende for folk flest i dag. Stadnamna er kulturminne som gjev oss opplysningar om natur, samfunn, arbeidsliv og førestellingar i tidlegare tider, og - ikkje minst - om språket vårt. Stadnamn i Rogaland gjev forklaring på dei mest nytta og viktigaste stadnamna og namneledda i Rogaland. Her er òg opplysningar om eldre skrivemåtar og dialektuttale, og tilvising til litteratur der namna er omtala. Inge Særheim er professor i nordisk språkvitskap og tidlegare prorektor ved Universitetet i Stavanger. Han har leia ei stor innsamling av stadnamn i Rogaland og har skrive fleire bøker om dette emnet.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Nynorsk
Sider: 302
ISBN: 9788276748796
Utgave: 1. utg.
Format: 25 x 18 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerTeikn og avkortingar
Avkortingar

Lydskriftteikn

Spesialteikn i gammalnorsk

Andre teikn


Innleiing
Namn som er tekne med

Oppbygging av namneartiklane

Namngjeving og namnebruk

Namnetolking

Rogalandsdialekten


Ordforklaringar

Namneartiklar

Andre namn som er nemnde i artiklane

Litteratur

Illustrasjonar