Bevis i straffesaker - Ragna Aarli

Bevis i straffesaker

utvalgte emner

Ragna Aarli (Redaktør) ; Mary-Ann Hedlund (Redaktør) ; Sverre Erik Jebens (Redaktør)

Bevis i straffesaker omhandler rettslige normer og menneskelige faktorer som har betydning ved fastleggingen av det faktiske grunnlaget i en straffesak.
Boken omfatter innhenting og behandling av faktisk materiale under etterforskingen, føring av bevis for domstolene og prinsippene for rettens bevisvurdering. Les mer
Vår pris
809,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

E-bok
Legg i
E-bok
Legg i
Vår pris: 809,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Bevis i straffesaker omhandler rettslige normer og menneskelige faktorer som har betydning ved fastleggingen av det faktiske grunnlaget i en straffesak.
Boken omfatter innhenting og behandling av faktisk materiale under etterforskingen, føring av bevis for domstolene og prinsippene for rettens bevisvurdering. Erfarne bevisbedømmere og bevisforskere med bakgrunn fra domstolene, politiet, påtalemyndigheten, Den rettsmedisinske kommisjon og ulike forskningsinstitusjoner har bidratt med kapitler innenfor seks hovedområder:
utviklingslinjer i bevisteorien og i det praktiske bevisbildet

bevisrettens rammer: grunnprinsipper og hovedregler

bevissikring i etterforskningsfasen

bevisføring og bevisavskjæring

beviskrav og bevisvurdering

sakkyndighet og særlige bevismidler


Målgruppen for boken er alle som arbeider med bevispresentasjon og bevisbedømmelse i det praktiske rettsliv. Boken egner seg også for studenter med interesse for prosessfaget.

Ragna Aarli (Universitetet i Bergen), Mary-Ann Hedlund (Borgarting lagmannsrett) og Sverre Erik Jebens (Frostating lagmannsrett og tidligere dommer i EMD) har vært redaktører og bidrar med egne kapitler. Øvrige forfattere er Ingvild Bruce, Ivar Fahsing, Ellen Hamremoen, Hans-Petter Jahre, Gert Johan Kjelby, Eivind Kolflaath, Nils Erik Lie, Anders Løvlie, Annika Melinder, Karl Heinrik Melle, Asbjørn Rachlew, Magne Strandberg, Inger Marie Sunde, Ørnulf Øyen og Jørgen Aall.

Les mer om forfatterne her:Bevis i straffesaker forfatteromtaler(pdf, 139,58 kB)


Forord-Innhold Bevis i straffesaker(pdf, 524,33 kB)
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 712
ISBN: 9788205460102
Utgave: 1. utg.
Format: PDF
Filstr: 3.5 MB
Vannmerket
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger