Rettergang i sivile saker

«Rettergang i sivile saker» er en ajourført fremstilling av norsk sivilprosess. Det er lagt vekt både på å gjøre rede for reglenes innhold og for deres legislative bakgrunn. Det er tatt inn eksempler på rettsdokumentene i sivile saker - stevning, tilsvar, prosesskriv, sluttinnlegg, tingrettsdom, anke og anketilsvar. Les mer
Vår pris
745,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 745,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

«Rettergang i sivile saker» er en ajourført fremstilling av norsk sivilprosess. Det er lagt vekt både på å gjøre rede for reglenes innhold og for deres legislative bakgrunn. Det er tatt inn eksempler på rettsdokumentene i sivile saker - stevning, tilsvar, prosesskriv, sluttinnlegg, tingrettsdom, anke og anketilsvar. Av emner som behandles, kan nevnes:
Prosessforutsetninger
Partene i sivile saker - partsevne, prosessdyktighet og representasjon
«Rettslig interesse»/«reelt behov»-problematikken - søksmålsgjenstand, søksmålsinteresse og tilknytning til saken (søksmålskompetanse)
Forliksrådsbehandling og andre former for megling
Saksforberedelse og hovedforhandling
Litispendens og sivilrettslige virkninger av saksanlegg
Partenes adgang til å regulere rammene for saken
Bevis - bevismidler, bevisføring, bevisbedømmelse og bevisbyrde
Domstolenes kompetanse i nasjonale og internasjonale forhold
Kumulasjon - objektiv kumulasjon, motsøksmål og subjektiv kumulasjon
Partshjelp (hjelpeintervensjon)
Prosessuelle frister og forkynnelser
Prosessuell preklusjon
Fravær (uteblivelse) og fraværsdom
Rettslige avgjørelsers form og innhold
Rettskraft
Rettsmidler - anke over dommer, anke over kjennelser og beslutninger og gjenåpning
Sivilprosess og menneskerettigheter

Jo Hov er professor i rettsvitenskap. Han har også vært advokat og dommer. Han har publisert en rekke bøker og artikler, først og fremst innenfor fagområdene prosessrett og kontraktsrett.

Fakta