Internasjonal strafferett

en innføring

; Jo Stigen

Boken beskriver folkerettens normer om internasjonale forbrytelser og utviklingen av internasjonal strafferett som egen disiplin.
Fremstillingen omfatter grunnleggende regler om krigsforbrytelser, folkemord, aggresjonsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, tortur og terror. Les mer
Vår pris
589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Boken beskriver folkerettens normer om internasjonale forbrytelser og utviklingen av internasjonal strafferett som egen disiplin.
Fremstillingen omfatter grunnleggende regler om krigsforbrytelser, folkemord, aggresjonsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, tortur og terror. Forfatterne drøfter vilkårene for straff, herunder formene for straffbar atferd, skyldkrav og straffrihetsgrunner. Videre gis en oversikt over folkerettens alminnelige regler om jurisdiksjon og immunitet. Boka gir en oversikt over opprettelsen av de internasjonale straffedomstolene, og forfatterne diskuterer betydningen av rettspraksis fra disse. Forfatterne reiser også grunnleggende rettspolitiske spørsmål som: Fungerer den internasjonale strafferetten rettferdig? Hvilken rolle vil Den internasjonale straffedomstolen spille fremover? Og kan alternativer til straffeforfølgning være akseptable?
Boken er aktuell for studenter, praktiserende jurister, dommere og alle som ønsker en oppdatert oversikt over den internasjonale strafferetten.

Fakta