Organisatorisk kompetanse

innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse
Organisatorisk kompetanse gir en innføring i profesjonskunnskap og ledelse for helsepersonell. Den viser hvordan klinisk kompetanse henger sammen med kunnskaper og ferdigheter innen organisering. Les mer
Vår pris
689,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 689,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka
Organisatorisk kompetanse gir en innføring i profesjonskunnskap og ledelse for helsepersonell. Den viser hvordan klinisk kompetanse henger sammen med kunnskaper og ferdigheter innen organisering.


Forfatteren utdyper hva som skal til for at kvalitet og pasientsikkerhet, effektivitet og profesjonsutøverens integritet skal bli ivaretatt. Boka forbereder også studenter på overgangen fra studier til yrkesutøvelse.Boka viser blant annet hva som skal til for at profesjonsutøvere kanOpprettholde kvalitetsnormen i pasientbehandlingen
Samhandle tverrprofesjonelt
Lykkes med å delta i endrings- og forbedringsarbeid
Organisere og lede
Styrke den selvstendige yrkesrollen

Organisatorisk kompetanse er en grunnbok for helsefagstudenter innen bachelorutdanningene. Boka gir også basiskunnskap for studenter innen videreutdanning og masterstudium, og er nyttig for alle som vil kvalifisere seg for lederroller innen helsefagene.

Fakta

Bla i boka