Ansikt til ansikt - Per Jensen

Ansikt til ansikt

kommunikasjon- og familieperspektivet i helse- og sosialarbeid

Denne nye og reviderte utgaven av Ansikt til ansikt er ikke bare rettet mot sykepleierutdanningen, men også mot de andre grunnutdanningene i helse og sosialarbeid, og tverrfaglige utdanninger i disse feltene. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne nye og reviderte utgaven av Ansikt til ansikt er ikke bare rettet mot sykepleierutdanningen, men også mot de andre grunnutdanningene i helse og sosialarbeid, og tverrfaglige utdanninger i disse feltene.
Bestill vurderingseksemplar


Boken er et bidrag til å bli bedre kjent med hverandres praksis i sammenhenger hvor samarbeid ofte er avgjørende for et godt resultat.
Boken gir en grundig presentasjon av grunnlaget for systemisk tenkning og praksis. Innføring i kommunikasjonsteori, familielivssyklusteori og den gode samtalen danner utgangspunkt for boken, og den gir innsyn i strukturell, narrativ og strategiske tilnærminger til familiebehandling. En rekke praktikere beskriver med fyldige eksempler praksis fra ulike arbeidsfelt. Det gis eksempler fra familie- og nettverksarbeid i psykisk helsevern, barnevernet, parterapi, fra helsestasjon, barne- og ungdomspsykiatri, fra sosialkontor og fra rusomsorgen. Boken har også med en kritisk gjennomgang av evidensbasert forskning og praksis i dette fagfeltet.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 220
ISBN: 9788205311503
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerFORORD TIL 1. UTGAVE

FORORD TIL 2. UTGAVE

BIDRAGSYTERE

INNLEDNING
Hensikten med boka

Oppbygningen av bokaDEL 1 KOMMUNIKASJONSTEORI OG FAMILIETEORI
KAPITTEL 1 DET MEKANISTISKE OG SYSTEMISKE PARADIGME
Hva er et paradigme?

Mønstereksempel

Det mekanistiske paradigmet

Kropp eller sjel?

Motsetningen mellom menneske og miljø

Det systemiske paradigmet


KAPITTEL 2 SYSTEMISK FORSTÅELSE OG KOMMUNIKASJONSTEORI
Innledning

Kontekst

Kontekstmarkør

Doble beskrivelser

Informasjon

Kart og terreng

Relasjon

Sirkularitet

Sirkulær epistemologi

Punktuering

Symmetriske og komplementære relasjoner

Forandring

En kommunikasjonsmodell

Digital kommunikasjon

Analog kommunikasjon

Oversettelsesproblemet

Definisjon av relasjoner

Metakommunikasjon

Diskontinuitet mellom nivåer

Double bind - hypotesen


KAPITTEL 3 GENERELL SYSTEMTEORI
System

Suprasystem

Subsystem

Grenser mellom system og subsystem

Møtet mellom klientsystem og hjelpesystem

Feedback

Positiv feedback

Negativ feedback

Feedbackprosesser


KAPITTEL 4 KONSTRUKTIVISME OG NARRATIV TEORI
Konstruktivismen

Postmoderne filosofi og sosialkonstruksjonisme

Narrativ teori

Tradisjonell makt og moderne makt


KAPITTEL 5 DEN GODE SAMTALEN
Forholdet mellom profesjonelle samtaler og terapi

Betingelser for den gode samtalen

Anerkjennelse

Nysgjerrighet

Samtalens hensikter

Fire forskjellige typer spørsmål

Lineære spørsmål

Strategiske spørsmål

Refleksive spørsmål

Sirkulære spørsmål

OppsummeringDEL 2 FAMILIETERAPI OG SYSTEMISK PRAKSIS

Familie- og nettverkssentrering i psykisk helsevern


KAPITTEL 6 FAMILIETERAPIENS UTVIKLING
Familieterapibevegelsen

Familieterapi i Norge


KAPITTEL 7 FAMILIELIVSSYKLUSTEORI
Den tradisjonelle familie

Det arrangerte ekteskapet

Den romantiske bølgen

Kurmakeri og romantisk kjærlighet

Mor-barn-forholdet

Familiens avgrensning

Familiens livssyklus

Familieformer

Familiens stadier

A. Mellom familier

B. Unge par


C. Familien med små barn

D. Familien med ungdommer
E. Slippe barna og gå videre

F. Familien i alderdommen

Oppsummering


KAPITTEL 8 STRUKTURELT PERSPEKTIV
Forståelsesramme

Familiens hovedfunksjoner

Identitet

Forandring

Familiestruktur

Dynamisk definisjon av grenser

Familietyper

Subsystemer

Familietilpasning

Kriser og stress

Terapiforløpet

Den strukturelle familieterapeuten

Metoder

Begynnelsen på et samarbeid i barnevernet


KAPITTEL 9 NARRATIVT OG SPRÅKSYSTEMISK PERSPEKTIV
Modellens framvekst

Terapi

Om å stille spørsmål

Samtalen

Familieavdelingen i barne- og ungdomspsykiatri

Michael Whites narrative terapi

Modellen

Terapi


KAPITTEL 10 STRATEGISK OG LØSNINGSFOKUSERT FAMILIETERAPI
Forståelsesramme

Hierarki og kontroll

Metakomplementære relasjoner

Hierarki

Terapiprosessen

Metoder

Korttidsterapi

En hverdag på helsestasjon

Milano-tradisjonen

Teoretisk grunnlag

Når familier står fast

Parterapi

Metoder

Sirkulær spørring

Paradoksale intervensjoner og ritualer

Systemisk parterapi

Oppsummering

Sosialkontoret

Løsningsfokusert perspektiv

Kunde, klager og besøkende

Vurderingen

Om å lete etter unntak

Skalaspørsmål

Mirakelspørsmål

Rusomsorgen

Dialogen - veien videreDEL 3 FORSKNING OG FAGUTVIKLING
KAPITTEL 11 KLINISK FORSKNING OG EVIDENSBASERT PRAKSIS
Evidensbasert medisin

Evidensbasert forskning

Kritikk av evidensbasert praksis

Positivismekritikk

Kritikk av evidensbasert praksis

Den medisinske eller den kontekstuelle modellen?

Den terapeutiske relasjonen

Klinikeren i praksis

Konklusjon


BIOGRAFIER

LENKER

LITTERATUR

STIKKORD

NAVNEREGISTER