Blodprøvetaking i praksis

Astrid-Mette Husøy (Redaktør)

Blodprøvetaking i praksis gir en innføring i alle aspekter som vedrører blodprøvetaking og preanalytiske forhold. Målet er å øke kunnskapen og kompetansen for å sikre korrekt prøvetaking og derved korrekte analyseresultater. Les mer
Vår pris
369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Blodprøvetaking i praksis gir en innføring i alle aspekter som vedrører blodprøvetaking og preanalytiske forhold. Målet er å øke kunnskapen og kompetansen for å sikre korrekt prøvetaking og derved korrekte analyseresultater.

Pensumsrelevans
Boken dekker pensum på området i bachelorutdanningen for bioingeniører. Den er aktuell også for sykepleierstudenter og helsepersonell som utfører bestemte laboratorietjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det forskes mye på feltet preanalyse. Denne tredje utgaven presenterer oppdatert kunnskap og reflekterer gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Blant emnene som behandles, kan nevnes:

identifikasjon av og kommunikasjon med pasienten
infeksjonsforebygging og sikkerhet
prøver og prøvetakingsmetoder, inkludert urinprøver og strimmeltesting
prøvetaking på barn
utstyr, prøverør, prøvemerking og prøvehåndtering
pasientnær analysering (PNA)
biologisk variasjon og preanalytiske kvalitetssikring
potensielle problemer og feilkilder

Prosedyrer og illustrasjoner
Boken inneholder en rekke instruktive prosedyrer og illustrasjoner.

For prøvetakere i praksisfeltet er boken godt egnet som oppslagsverk.

Fakta

Bla i boka