Forflytningskunnskap - Per Halvor Lunde

Forflytningskunnskap

aktivisering, hjelp og trening ved forflytning

; Per Halvor Lunde (Illustratør)

Forflytningskunnskap gir innsikt i hvordan man kan hjelpe pasienter med forflytning uten å løfte eller bære dem. Forflytningskunnskap bygger på det naturlige friske bevegelsesmønsteret og på fysiske lover. Les mer
Vår pris
679,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 679,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forflytningskunnskap gir innsikt i hvordan man kan hjelpe pasienter med forflytning uten å løfte eller bære dem. Forflytningskunnskap bygger på det naturlige friske bevegelsesmønsteret og på fysiske lover.
Ved å bruke forflytningsteknikker reduseres risikoen for belastningslidelser hos hjelperen, og pasienten aktiviseres og stimuleres til å bruke sine egne ressurser. Forflytningskunnskap er ikke statisk kunnskap - løsningen velges i hvert enkelt tilfelle primært ut fra pasientens aktuelle funksjon og smertetilstand, og ikke ut fra pasientens diagnose.

Boken har en teoridel og en praktisk del. Teoridelen forklarer forflytningskunnskapens grunnprinsipper og forskjellen mellom forflytningsteknikk og løfteteknikk, hvordan man kan analysere den enkelte situasjonen for å finne fram til de beste forflytningsløsningene, og hvordan forflytningsteknikkene ivaretar både pasient og hjelper. I tillegg omtales gode (og uheldige) arbeidsstillinger og grep, og hvilke hjelpemidler man kan bruke under forflytningene. Boken viser også hvordan forflytningskunnskap kan anvendes i treningssituasjoner, og ser på noen organisatoriske og pedagogiske sider ved å innføre forflytningsteknikker i helseinstitusjoner.

Den praktiske delen inneholder mange eksempler på konkrete forflytningsløsninger og fungerer som idébank for egen praksis i sykehus, sykehjem og i hjemmebasert omsorg.

I denne 5.utgaven er det et eget kapittel om bariatriske pasienter, det vil si ekstremt overvektige. Disse pasientene krever ekstra forberedelser og tilrettelegging av møbler, klær, utstyr, hjelpemidler, og ikke minst opplæring av personalet. Systematisk forebyggende arbeid, kunnskap og ferdigheter i risikovurdering, er en nødvendighet når personalet skal forflytte ekstremt overvektige pasienter.

Boken er gjennomillustrert og retter seg både mot sykepleieutdanningen, vernepleieutdanningen, fysioterapiutdanningen, ergoterapiutdanningen og mot praksis.

Innholdsfortegnelse:

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 308
ISBN: 9788205411029
Utgave: 5. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerFORORD

KAPITTEL 1 INNLEDNING
Forflytningskunnskap - et tverrfaglig arbeidsfelt

Historisk tilbakeblikk - "intet er nytt under solen"
Vårt naturlige bevegelsesmønster - et tema med mange variasjoner

Ordvalgets betydning for vår praksis


Å utnytte pasientens fysiske og mentale ressurser

Forflytning eller løft - et valg med store konsekvenser for både pasient og hjelper

Valget mellom en "rød" eller en "grønn" løsning er ditt faglige valg
"Pasienten i sentrum"


Forflytningsteknikk i et etisk perspektiv - kommunikasjon og informasjon
Kroppslig empati

Positive følger ved bruk av forflytningsteknikk

Oppsummering

Konsekvenser og videre utfordringerKAPITTEL 2 HVA ER FORFLYTNINGSTEKNIKK?
Forskjeller mellom forflytningsteknikk og løfteteknikk
Gammel vane kan være vond å vende


Forflytningsteknikkens grunnprinsipper
Forflytning av gjenstander

Forflytning av mennesker


Analyseapparatet - et pedagogisk og faglig basert verktøy
Det naturlige bevegelsesmønstret - analyseapparatets punkt 1

Friksjonsområdene - analyseapparatets punkt 2

Båtprinsippet - analyseapparatets punkt 3

Analyseverktøyet brukt i praksisKAPITTEL 3 HENSYNET TIL PASIENTEN
Hva pasientrollen kan føre til

Aktivisering som grunnlag for likeverd
Å stimulere til aktivitet ved å vente til man kjenner muskelaktivitet hos pasienten


Trygghet avgjørende for gode forflytninger
5 bestanddelser i det naturlige bevegelsesmønstret

Skift fokus - la pasienten ta kommandoen

Forskjell på trening og pleie

Vurdering av pasientens fysiske muligheter

Forflytning av demente pasienter


Trykksår - forebygging og forflytning
Ligge- og sittestillinger

Forflytning av pasienter med trykksårKAPITTEL 4 HENSYNET TIL HJELPEREN
Hvem "eier" forflytningskunnskapen?
Nivåer for arbeidsinnsats og fysisk belastning på personalet

Arbeid i andres hjem - lovverk og muligheter for et forsvarlig arbeidsmiljø

"Likeverdige lover"

Viktig skjema for hjemmetjenestenKAPITTEL 5 ARBEIDSSTILLINGER, GREP OG HJELPEMIDLER
Gode arbeidsstillinger og -bevegelser
Forflytning av pasienter

Sengen som hjelpemiddel

Bruk av sengehest som støtte for hjelperen ved arbeid i sengen

Gode grep for pasient og hjelper

Skadelige arbeidsstillinger og -bevegelser og smertefulle grep


Hjelperens egen kropp - muligheter og begrensninger
Generelle råd ved forflytning av pasienter


Sengens muligheter

Friksjonsreduserende hjelpemidler
Prinsippet ved bruk av friksjonsreduserende hjelpemidler

Oppgaver under en passiv forflytning med friksjonsreduserende hjelpemiddel - "rull og trekk"

Forflytningsmatte

Plast og glatte stoffer

Hjelperens hender


Andre nyttige hjelpemidler
Stor pute

Stikklaken

Sengebånd

Forflytningsbelte

Forflytningsbrett

Antiglimateriale

Håndtak

Dusj-, påklednings- og hygienestol


Ståhjelpemidler

Ganghjelpemidler

Personløftere
Aktive personløftere

Passive personløftere

Variert bruk av personløftereKAPITTEL 6 SENGEN - SENTRAL FOR BÅDE PASIENT OG HJELPER
Innstilling av sengen til god arbeidshøyde

Re sengen med vanlig laken

Gode stillinger i sengen
Et sideleie som både føles godt og gjør godt


"Frem med skulderen" - er en ufaglig handling
Ryggleie

Mageleie

Sittestillinger i sengen

Stillinger for pasienter med ryggsmerterKAPITTEL 7 METODEN - HVORDAN BRUKE FORFLYTNINGSKUNNSKAPEN
Repetisjon av noen fysiske realiteter
Rull, trekk og skyv


Analyse av bevegelser og bevegelsesmønstre
Pasienten skal høyere opp i sengen

Justering av overkroppen

Pasienten skal sette seg opp på sengekanten


Nødvendig avvik fra det naturlige bevegelsesmønstret
Problemer med å bøye seg fremover

Sørg for at dine kilo er på den rette siden av midtlinjen!


Risikoanalyse
Hva kan pasienten gjøre selv?

Andre vurderinger av betydning

Praktiske eksempler på bruk av risikoanalyse

Vaktskifterapporten - nyttig informasjon om pasientenes reelle fysiske ferdigheterKAPITTEL 8 FORSLAG TIL GODE FORFLYTNINGER
Pasienten skal høyere opp i sengen
Naturlig bevegelsesmønster


Pasienten skal flytte seg sidelengs
Naturlig bevegelsesmønster


Liggende pasient
Pasienten har et svakt ben

Svak eller tung pasient

Passiv pasient - "rull og trekk"

Pasienten krever ekstra skånsom forflytning

Pasienten skal forflyttes innover mot veggen - "rull og skyv"


Pasienten skal snu seg over på siden
Liggende pasient


Pasienten skal sette seg opp
Naturlig bevegelsesmønster


Pasienten skal sette seg opp på sengekanten
Naturlig bevegelsesmønster


Pasienten skal sette seg ned i en stol
Naturlig bevegelsesmønster


Pasienten skal opp på en høy seng eller benk
Naturlig bevegelsesmønster


Pasienten skal opp i stående stilling
Naturlig bevegelsesmønster

Pasienten skal reise seg opp fra en stol

Pasienten skal reise seg opp fra sengen

Test- og sikringsgrep

Alternativ stående forflytning


Pasienten skal fra seng til rullestol
Sittende forflytning


Pasienten skal fra rullestol til seng
Sittende forflytning


Pasienten skal fra rullestol til bil eller omvendt

Pasienten skal flytte seg innover i stol eller rullestol
Naturlig bevegelsesmønster


Passiv flytting fra seng til seng, til båre, badetralle, røntgenbord e.l
Pasienten skal flyttes til samme nivå

Pasienten skal flytte seg til et høyere nivå


Pasienten har falt - og ligger på gulvet
Bruk av passive personløftere fra gulvnivå

Bruk av personløftere fra gulvnivå når det ikke er plass til seilheiser

Pasienten skal flyttes fra gulvet til sengen uten personløfter

Pasienten kan hjelpe til selv opp fra gulvet


Mageleie
Vending med to hjelpere - en på hver side av sengen

Vending med to eller tre hjelpere - på samme side av sengen

Vending av intubert pasient


Hjelp til personlig hygiene
Vask og stell i seng

Plassering av bekken i sengen

Forflytning til og fra toalettstol eller toalett

Forflytninger på toalett og baderom - design og praktisk ergonomiKAPITTEL 9 FORFLYTNINGSKUNNSKAP SOM FAGLIG GRUNNLAG FOR TRENING AV PASIENTER
Tilpasset bevegelsestrening
Eksempler på tilpasset aktivisering og treningKAPITTEL 10 ARBEID MED BARIATRISKE PASIENTER
Innledning

Etikk og kommunikasjon

Håndtering og forflytning
Algoritmer - viktigere jo mer komplisert et sykdomsbilde er

OrganiseringKAPITTEL 11 ARGUMENTER FOR ENDRING AV GAMLE ARBEIDSMETODER
Motstand mot faglig sett velbegrunnet forandring
Etiske begrunnelser

Fysiske argumenter

Arbeidsmiljømessige begrunnelser

Økonomiske begrunnelser


Konklusjon


KAPITTEL 12 ORGANISERING FOR UTVIKLING AV FAGKUNNSKAP
Utfordringer for fremtidens utdanning av helsepersonell
Erfaringsutveksling gjennom samarbeid? Stillstand eller utvikling?


Beskrivelse av et prosessbasert forandringsprosjekt
Bakgrunn

Et kulturendringsprosjekt

Introduksjon av en alternativ arbeidsmåte og modell for problemløsning i det daglige arbeidet

Etablering av teamet som problemløsningsforum

Undervisningen og prosessen med å utdanne alle aktuelle ansatte

Historiebok fra praksis som aktivt kulturendringsdokument og forandringsincitament


Perspektiver for fremtiden - internasjonale anbefalinger
Risikovurdering - roller og ansvar

Risikovurdering og ergonomiske tiltak


Utvikling av en fag- og forflytningspolitikk
En kulturendringsprosess - en mental og fysisk forflytning av ledere og ansatte

Tidsbruk - et problematisk argument for fortsatt bruk av løfteteknikk


Lederens oppgaver og ansvar sett i et arbeidsmiljøperspektiv
Når ansatte ikke følger lederens pålegg og faglige vurderinger


Konsekvenser
"Skylleromskulturen"

Problematisering av avvik fra prosedyrer

Lederens gode hjelpere


Utdanning av forflytningsveiledere - pedagogisk og organisatorisk perspektiv
Tenksom læringREFERANSER

STIKKORD