Helhetlig hjerterehabilitering

Boken tar for seg begrunnelsen for og prinsippene ved hjerterehabilitering. Hjertesykdommer rammer hele personen, ikke bare hjertet. Rehabiliteringen av hjertepasienter må derfor ha et helhetlig perspektiv. Les mer
Vår pris
519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Vår pris: 519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Boken tar for seg begrunnelsen for og prinsippene ved hjerterehabilitering. Hjertesykdommer rammer hele personen, ikke bare hjertet. Rehabiliteringen av hjertepasienter må derfor ha et helhetlig perspektiv. Rehabiliteringen dreier seg om å hjelpe hjertepasienter til selv å gjøre en innsats for økt funksjonsevne, redusert risiko og et bedre liv. Virkemidlene er medisinsk oppfølging, fysisk opptrening, atferdsendring, psykologisk rådgivning og yrkesmessig veiledning. Denne innføringsboken er skrevet med dette helhetssynet for øyet.


Helhetlig hjerterehabilitering er skrevet for leger, fysioterapeuter, sykepleiere og andre som tar seg av hjertepasienter under og etter sykehusopphold. Denne andre reviderte utgaven er oppdatert med nyere forskning på dette tverrfaglige området.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord
Forord til 2.utgave


Kapittel 1 Hjerterehabiliteringens mål og midler
1.1 Rehabilitering handler om pasienten - ikke sykdommen

1.2 Hjerterehabilitering - fra arbeidsfysiologi til motivasjonspsykologi

1.3 Målsettingene ved hjerterehabilitering

1.4 Virkemidlene og metodene i hjerterehabilitering
ReferanserKapittel 2 Epidemiologiske og kliniske aspekter ved hjertesykdom
2.1 Iskemisk hjertesykdom - det 20.århundrets epidemi

2.2 Hjerteinfarkt

2.3 Angina pectoris

2.4 Perkutan koronar intervensjon

2.5 Koronar bypassoperasjon
ReferanserKapittel 3 Årsaker til iskemisk hjertesykdom
3.1 Risikofaktorer for iskemisk hjertesykdom

3.2 Kolesterol og andre blodlipider

3.3 Tobakkrøyking

3.4 Høyt blodtrykk

3.5 Fysisk aktivitet

3.6 Overvekt

3.7 Psykososialt stress
ReferanserKapittel 4 Psykologiske reaksjoner, mestring og tilpasning etter hjertesykdommen
4.1 Psykologiske reaksjoner etter et hjerteinfarkt

4.2 Benekting og andre forsvarsmekanismer

4.3 Forholdet til ektefelle og familie

4.4 Seksuell aktivitet

4.5 Panikklidelse - en differensialdiagnose ved akutte brystsmerter
ReferanserKapittel 5 Pasientinformasjon - basis for all hjerterehabilitering
5.1 Sykdomsmyter og fakta

5.2 De fleste ønsker å vite, men ikke alle

5.3 Opplevd sykdom

5.4 Når informere?

5.5 Hva skal informasjonen inneholde?

5.6 Hvordan informere?

5.7 Hvem skal informere?
ReferanserKapittel 6 Trening av hjertepasienter: målsettinger og resultater
6.1 Hvordan bedrer trening prognosen ved iskemisk hjertesykdom?

6.2 Resultater av opptrening
ReferanserKapittel 7 Det fysiologiske grunnlaget for trening av hjertepasienter
7.1 Fysiologiske treningseffekter hos friske

7.2 Treningseffekter hos hjertepasienter

7.3 Generelle og spesifikke treningseffekter

7.4 Statisk og dynamisk belastning - styrketrening

7.5 Gradering av fysiske anstrengelser
Referanser


8.3 Typer belastningstester

8.4 Risiko, komplikasjoner og sikkerhet ved arbeidsbelastningstester

8.5 Hva skal registreres under belastningen?

8.6 Nytten av belastningstester

8.7 Kontraindikasjoner mot fysisk trening ved hjertesykdom

8.8 Komplikasjoner ved trening av hjertepasienter
ReferanserKapittel 9 Fysisk trening av hjertepasienter i praksis
9.1 Treningsmodeller

9.2 Frafall fra treningsprogrammet

9.3 Trening under og etter et sykehusopphold

9.4 Trening av pasienter med spesielle problemer
ReferanserKapittel 10 Sekundær forebygging av iskemisk hjertesykdom
10.1 Sekundære risikofaktorer

10.2 Medikamentell risikoreduksjon

10.3 Atferdsmessig og medisinsk endring av risikofaktorer

10.4 Motvirke psykososiale stressfaktorer som sekundær forebygging

10.5 Effektene av sekundærforebyggende programmer for pasienter med iskemisk hjertesykdom
ReferanserKapittel 11 Atferdsendring - teori og praksis
11.1 Sosial-kognitiv læringsteori

11.2 Banduras modell brukt på hjerterehabilitering

11.3 Om å vedlikeholde atferdsendringer

11.4 En strategi for atferdsendring
ReferanserKapittel 12 Psykososial rehabilitering
12.1 Yrkesmessig rehabilitering

12.2 Fritid og sosiale aktiviteter
ReferanserKapittel 13 Rehabilitering av hjertepasienter i praksis
13.1 En generell modell for rehabilitering av hjertepasienter

13.2 Hjertetrening i praksis

13.3 Ikke bare trening

13.4 Hvor skjer hjerterehabilitering i Norge?
ReferanserStikkordregister