Klinisk sykepleie 2

Dag-Gunnar Stubberud (Redaktør) ; Randi Grønseth (Redaktør) ; Hallbjørg Almås (Redaktør) ; Kari C. Toverud (Illustratør)

Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget for sykepleierens handlingsberedskap og handlingskompetanse.

Det er lagt vekt på å tydeliggjøre det sykepleiefaglige perspektivet i bøkene ved å framheve hvilke konsekvenser ulike sykdommer og skader har for pasienten. Les mer
Vår pris
775,-
Spar
194,-

Veil. pris: 969,-  (Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 775,-
Spar: 194,-

Veil. pris: 969,-  (Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget for sykepleierens handlingsberedskap og handlingskompetanse.

Det er lagt vekt på å tydeliggjøre det sykepleiefaglige perspektivet i bøkene ved å framheve hvilke konsekvenser ulike sykdommer og skader har for pasienten. Hvordan opplever pasienten å være syk, hvordan påvirkes de grunnleggende behovene, og hvilke mestringsutfordringer fører sykdommen/skaden med seg? Bøkene gir systematisk kunnskap om datasamling og kliniske vurderinger, om ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov og om sykepleierens ansvar og funksjoner i profesjonsutøvelsen.
Kapitlene er like i oppbygning og struktur, noe som gjør det lett å orientere seg i verket. De faglige utfordringene som sykepleieren møter i arbeidet med ulike pasientgrupper, er framhevet. Bøkene suppleres med en digital arbeidsbok med pasienthistorier, der studenter og nyutdannede sykepleiere kan øve seg på å gi sykepleie til ulike pasientgrupper.
Det ligger en systematisk kunnskapshåndtering bak den faglige oppdateringen, med aktuelle søkeord, en fyldig referanseliste og forslag til fordypningslitteratur og nyttige nettsteder i hvert kapittel. En rekke konsulenter har vurdert kapitlene sykepleiefaglig og medisinsk.
I tillegg til redaktørene har til sammen 69 forfattere, hovedsakelig sykepleiere, bidratt med fagkunnskap. De enkelte kapitlene er skrevet av personer med førstehånds erfaring og kjennskap til det de skriver om. Resultatet er blitt et læreverk for sykepleierstudenter og et oppslagsverk for sykepleiere i ulike praksisfelt - i hjemmesykepleien så vel som i kommunale helseinstitusjoner og i sykehus.
Her finner du digital arbeidsbok til Klinisk sykepleie: www.klinisksykepleie.no
Klinisk sykepleie sykepleie 1 og 2 er også tilgjengelige som Smartbøker (e-bøker).

Fakta