Menneskekroppen

fysiologi og anatomi

; Øystein V. Sjaastad ; Egil Haug ; Jan G. Bjålie ; Kari C. Toverud (Illustratør)

Revidert utgave av Menneskekroppen - fysiologi og anatomi

Menneskekroppen ? fysiologi og anatomi er beregnet på studenter i helsefaghøgskolene. Alle kapitlene er revidert og bearbeidet. Boken er gjennomgående illustrert. Les mer
Vår pris
1185,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Innbundet
Innbundet
Vår pris: 1185,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Revidert utgave av Menneskekroppen - fysiologi og anatomi

Menneskekroppen ? fysiologi og anatomi er beregnet på studenter i helsefaghøgskolene. Alle kapitlene er revidert og bearbeidet. Boken er gjennomgående illustrert. Ny layout og nye illustrasjoner, og en ny organisering av stoffet bidrar til at det er lettere å tilegne seg stoffet. Til hvert kapittel er det laget spørsmål som hjelper til å repetere og sikre forståelse av viktige sider ved stoffet. Boken innholder kliniske eksempler som illustrerer viktige fysiologiske og anatomiske prinsipper.
Underviser? Dersom ditt undervisningssted har Menneskets fysiologi eller Menneskekroppen på pensum, får du tilgang til illustrasjonene fra læreboken Menneskekroppen. Bestill tilgang til illustrasjonene.
Ønsker du å teste dine kunnskaper i anatomi? Test deg selv på www.gyldendal.no/menneskekroppen
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 544
ISBN: 9788205348073
Utgave: 2. utg.
Format: 29 x 22 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger1 Grunnleggende kjemi og fysikk
Stoff, masse og kraft

Arbeid og energi

Energioverganger

Atomer og elementærpartikler

Grunnstoffer og isotoper

Atomenes elektronfordeling

Elektrisitet

Kjemiske bindinger

Kovalent binding

Ionebinding

Hydrogenbinding

Stoffmengde og konsentrasjon

Diffusjon

Kjemiske reaksjoner

Spontane reaksjoner

Aktiveringsenergi

Vann

Vann som løsningsmiddel

Osmose og filtrasjon

Elektrisk strøm i ioneløsninger

Syrer, baser og pH-skalaen

Organisk kjemi

Organiske molekyler i kroppen

Oppbygging og nedbryting av makromolekyler

Karbohydrater

Lipider

Proteiner

Nukleinsyrer

ATP og energiomsetningen i cellene

Glykolysen

Sitronsyresyklusen

Elektrontransportkjedene og oksidativ fosforylering


2 Celler
Cellenes oppbygning og funksjon

Cellemembranen

Cytoplasma

Genetisk informasjon og proteinsyntese

Deoksyribonukleinsyre (DNA)

Ribonukleinsyre (RNA)

Den genetiske koden

Proteinsyntese

Transkripsjon og pre-mRNA-syntese

Omdannelse av pre-mRNA til mRNA

Translasjon og proteinsyntese

Regulering av proteinsyntesen

Celledeling

DNA-replikasjon

Mitose

Meiose

Mutasjon

Transport gjennom cellemembranen

Passiv transport

Aktiv transport

Eksocytose og endocytose

Membranpotensial

Diffusjon av ioner gjennom membranen

Ionepumper i cellemembranen

Aksjonspotensial

Na+-avhengige aksjonspotensialer

Ca²+-avhengige aksjonspotensialer

Ionekanaler (sammendrag)

Aktivering og inaktivering av spenningsstyrte ionekanaler


3 Fra celler til kropp
Kjemisk kommunikasjon mellom celler

Reseptorer

Membranreseptorer

Intracellulære reseptorer og deres virkemåte

Responstid for signalmolekyler

Vev

Sammenkopling av celler

Klassifisering av vev

Organer - kombinasjon av vev

Huden

Organsystemer - kombinasjon av organer


4 Nervesystemet
Nervevev

Nerveceller

Gliaceller

Inndeling av nervesystemet

Nerveledning

Ledning i umyeliniserte aksoner

Ledning i myeliniserte aksoner

Synapser

Nevromuskulære synapser

Synapser mellom nerveceller

Utvikling og inndeling av sentralnervesystemet

Hjernens modning

Hjerne- og ryggmargshinnene

Cerebrospinalvæsken og blod-hjerne-barrieren

Ryggmargen og spinalnervene

Segmental inndeling av ryggmargen og spinalnervene

Ryggmargens indre oppbygning

Reflekser

Hjernen

Hjernestammen

Lillehjernen

Diencefalon

Storhjernen

Hjernens blodforsyning

Det autonome nervesystemet

Det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet

Samspillet mellom det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet

Transmittere ogreseptorer i det autonome nervesystemet

Kontrollen av det autonome nervesystemet

De enkelte nervene

Spinalnervene


5 Sansene
Fellestrekk ved sansesystemene

Sanseceller og sansereseptorer

Signaloverføring

Sanseopplevelse

Kroppssansene

Trykk- og berøringssansen

Temperatursansen

Muskel- og skjelettsansen

Smerte

Nociseptorer og smertefibrer

Ulike typer smerte

Impulsledning i smertebanene

Smertebehandling

Lukt

Luktecellene

Luktopplevelse

Smak

Smakscellene

Smaksopplevelse

Hørsel

Lyd

Det ytre øret og mellomøret

Det indreøret

Likevekt

Buegangene

Otolittorganene

Hjernens behandling av informasjone fra likevektsorganene

Syn

Lys og linser

Øyet

Nervesystemets behandling av synsinformasjon


6 Det endokrine systemet
Oppbygning og grunnleggende virkemåte

Hormoner

Produksjon, kjemiske egenskaper og struktur

Transport, omsetning og utskilling

Cytokiner

Hypotalamus, hypofysen og det endokrine systemet

Baklappens hormoner

Forlappens hormoner

Skjoldkjertelen

Skjoldkjertelens hormoner

Binyrene

Binyrebarkens hormoner

Binyremargens hormoner

Binyrenes hormonsekresjon ved stress

Hormonell regulering av kalsiumomsetningen

Organer som deltar i kalsiumreguleringen

Kalsiumregulerende hormoner

Hormonell regulering av karbohydrat-, protein- og fettomsetningen

Hormoner som regulerer energiomsetningen

Biologiske rytmer


7 Skjelettet
Knoklene

Oppbygning og funksjon

Vekst

Fornyelse

Inndeling av knoklene

Leddene

Inndeling av synovialleddene

Bevegelsesutslag

De enkelte knoklene og leddene

Hodeskallen

Ryggen

Brystkassen

Overekstremiteten

Bekkenet

Underekstremiteten


8 Musklene
Inndeling og kjennetegn

Skjelettmuskulatur

Skjelettmusklenes oppbygning og muskelcellenes struktur

Kontraksjonsmekanismen

Skjelettmusklenes mekaniske egenskaper

Energiomsetningen i skjelettmuskelfibrene

Forskjellige typer muskelfibrer

Trening

Samspillet mellom musklene og skjelettet

Glatt muskulatur

De glatte muskelcellenes struktur

Kontraksjon av glatte muskelceller

Hjertemuskulatur

Hjertemuskelcellenes struktur

Kontraksjon av hjertemuskelceller

De enkelte skjelettmusklene i kroppen

Hodets og halsens muskler

Dype ryggmuskler

Brystkassens muskler

Bukmuskler

Overekstremitetens muskler

Bekkenbunnens muskler

Underekstremitetens muskler


9 Sirkulasjonssystemet
Sirkulasjonssystemets oppgaver

Hovedtrekk i sirkulasjonssystemets oppbygning

Hjertet

Perikardet

Hjerteklaffene

Hjerteveggen

Myokardets oppbygning og egenskaper

Hjertets elektriske ledningssystem

Elektrokardiografi (EKG)

Hjertets pumpefunksjon

Hjertets minuttvolum

Blodkarene og blodtrykket

Blodårenes oppbygning

Sammenhengen mellom blodføring, blodtrykk og blodårenes motstand

Strømn ingshastigheten gjennom sirkulasjonssystemet

Arteriene og arterielt blodtrykk

Arteriolene og regulering av arteriolediameteren

Kapillærene

Venene

Regulering av det arterielle blodtrykket

Lungesirkulasjonen

Store arterier i det systemiske kretsløpet

Store vener i det systemiske kretsløpet

Lymfeårer og lymfeknuter

Sirkulasjonen hos fostre og nyfødte

Sirkulasjonen hos fostre

Endringer i sirkulasjonen ved fødselen

Blodforsyningen til hjernen

Blod-hjerne-barrieren

Blodforsyning til hjertemuskulaturen


10 Blodet
Blodets sammensetning og egenskaper

Erytrocytter

Hemoglobin

Dannelse av erytrocytter

Ødeleggelse av gamle erytrocytter

Levkocytter

Levkocyttyper

Dannelse av levkocytter

Trombocytter

Hemostase

Kontraksjon av skadete blodårer

Blodets koagulasjon


11 Immunsystemet
Mikroorganismer

Immunsystemets hovedfunksjoner

Det uspesifikke immunforsvaret

Det ytre, uspesifikke forsvaret

Det indre, uspesifikke forsvaret

Betennelse

Det spesifikke immunforsvaret

B-celle-forsvaret

T-celle-forsvaret

Blodgrupper

ABO-systemet

Rh-systemet


12 Respirasjonssystemet
Respirasjon

Luftveiene

De øvre luftveiene

De nedre luftveiene

Alveolene

Brysthulen, lungene og brysthinnen

Ventilasjon

Inspirasjonen

Ekspirasjonen

Trykkforholdene i luftveiene og brysthulen

Forhold som påvirker ventilasjonen

Lungevolumene

Alveoleventilasjonen

Gassutvekslingen

Fysiske egenskaper ved gasser

Gassutvekslingen i lungene og i vevene

Blodets transport av O2

Reaksjonen mellom hemoglobin og O2

Blodets transport av CO2

Regulering av ventilasjonen

Respirasjonssenteret i den forlengete margen

Kjemisk regulering av ventilasjonen

Respirasjonsregulering ved fysisk aktivitet

Respirasjon under søvn


13 Fordøyelsessystemet
Næringsstoffene

Fordøyelsessystemet

Prosessene i fordøyelsen

Oppbygningen av fordøyelseskanalens vegg

Bukhulen og bukhinnen

Fordøyelseskanalens blodforsyning og lymfedrenasje

Fordøyelseskanalens bevegelser

Peristaltikk

Segmentering

Regulering av prosessene i fordøyelseskanalen

Nervestyrt regulering

Hormonstyrte mekanismer

Den relative betydningen av nervestyrt og hormonell regulering

Appetittregulering

Munnhulen

Tygging

Spyttsekresjon

Svelget og spiserøret

Svelging av maten

Magesekken

Anatomi

Muskelkontraksjonene i magesekken

Hungerkontraksjoner

Regulering av tømmingen av magesekken

Sekresjon av magesaft

Bukspyttkjertelen (pankreas)

Bukspyttets funksjoner

Regulering avbukspyttsekresjon

Leveren, galleveiene og galleblæren

Anatomiske forhold

Leverens blodforsyning

Galleveiene

Leverfunksjoner

Produksjon av galle

Samspillet mellom ventrikkelaktivitet og sekresjon av bukspytt og galle (sammendrag)

Tynntarmen

Tynntarmens bevegelser

Tømming av tynntarmen

Sekresjonen i tynntarmen

Fordøyelse og absorpsjon av næringsstoffer i tynntarmen

Absorpsjon av vann

Absorpsjon av jern og kalsium

Absorpsjon av Na+ og K+

Tykktarmen

Tykktarmens bevegelser

Endetarmen og analkanalen

Tømming av endetarmen


14 Omsetning av karbohydrater, proteiner og lipider
Kroppens energibalanse

Generelle sider ved energiomsetningen

Kroppens energilagre

Omforming av næringsstoffene

Absorpsjonsfasen og postabsorpsjonsfasen

Absorpsjonsfasen

Postabsorpsjonsfasen og sult

Blodets glukoseinnhold i postabsorpsjonsfasen

Regulering av næringsstoffenes omsetning

Insulin

Glukagon

Adrenalin og det sympatiske nervesystemet

Kortisol

Veksthormon

Sammenfatning av reguleringsprosessene


15 Temperaturreguleringen
Normal kroppstemperatur

Varmebalanse

Kroppens varmeproduksjon og varmetransport

Kroppens varmeutveksling med omgivelsene

Den termonøytrale sonen

Regulering av kroppstemperaturen

Temperaturregulering i den termonøytrale sonen

Temperaturregulering nedenfor den termonøytrale sonen

Temperaturregulering ovenfor den termonøytrale sonen

Betydningen av kroppsstørrelse og kroppsform

Virkningen av klær

Kroppstemperatur og fysisk aktivitet

Kroppstemperatur og atferd

Feber


16 Nyrene og urinveiene
Nyrenes oppgaver

Oppbygningen av nyrene

Nefronet

Nyrenes arbeidsmåte

Urinen

Blodstrøm ogtrykkforhold i nyrenes blodkar

Nyrenes nerveforsyning

Glomerulusfunksjonen

Glomerulær filtrasjonshastighet (GFR)

Faktorer som påvirker filtrasjonen

Reguleringav GFR

Tubulusfunksjonen

Reabsorpsjon fra tubulussystemet

Sammenhengen mellom cellestruktur og cellefunksjon

Reabsorpsjonsmekanismene

Sekresjon

Nyrenes behandling av noen viktige stoffer

Antidiuretisk hormon (ADH)

Nyrenes produksjon av konsentrert eller fortynnet urin

Regulering av kroppsvæskenes volum og osmolaritet

Regulering av ekstracellulærvæskens volum

Regulering av ekstracellulærvæskens osmolaritet

Urinvolumet

Urinveiene

Nyrebekkenet og ureter

Urinblæren

Uretra

Urinlating

Kroppens totale vannbalanse

Nyrefunksjonen hos eldre

Nyrefunksjonen hos nyfødte


17 Syre-base-reguleringen
H+-konsentrasjon og pH-verdier

Dannelse av H+

CO2 som H+-kilde

Ikke-flyktige syrer som H+-kilde

Kroppens buffere

Bufring av ikke-flyktige syrer

Acidose og alkalose

Lungenes kompensasjon ved metabolske syre-base-forstyrrelser

Nyrenes kompensasjon ved syre-base-forstyrrelser

Kroppens samlete forsvar mot syre-base-forstyrrelser


18 Forplantningen og seksualfysiologien
Forplantningsorganene

Mannens forplantningsorganer og kjønnshormoner

De ytre kjønnsorganene

Testiklene

De aksessoriske kjønnskjertlene

Mannens kjønnshormoner

Regulering av spermie- og hormonproduksjonen

Kvinnens forplantningsorganer og kjønnshormoner

De ytre kjønnsorganene

Vagina, livmoren og egglederne

Ovariene

Eggcelleproduksjonen

Kvinnens kjønnshormoner

Menstruasjonssyklusen

Regulering av eggcellemodningen og hormonproduksjonen

Målenheter og størrelser

Register

Dannelse av kjønnsceller

Befruktning, graviditet og fødsel

Befruktningen

Graviditeten

Fødselen

Melkeproduksjon og amming

Puberteten

Pubertetsutviklingen hos jenter

Pubertetsutviklingen hos gutter

Hva starter pubertetsutviklingen?

Aldersforandringer i forplantningsfunksjonen

Aldersforandringer hos kvinnen

Aldersforandringer hos mannen

Samlivets fysiologi

Samleie

Prevensjon


Måleenheter og størrelser

Register