Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom

Aktuell bok som omhandler pasientens psykososiale behov ved behandling av akutt og/eller kritisk somatisk sykdom.

Pasienten opplever sine grunnleggende behov som en helhet, der de psykososiale behovene er like viktige som de fysiske. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 02.07.19

Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 02.07.19

Om boka

Aktuell bok som omhandler pasientens psykososiale behov ved behandling av akutt og/eller kritisk somatisk sykdom.

Pasienten opplever sine grunnleggende behov som en helhet, der de psykososiale behovene er like viktige som de fysiske. Akutt og/eller kritisk sykdom, overvåkning og behandling kan medføre betydelig stress. Derfor kan den akutt og/eller kritisk syke pasienten oppleve utrygghet og angst, sårbarhet, fremmedgjøring, avhumanisering, isolasjon, lidelse og mangel på kontroll.
Denne boka beskriver pasientens psykososiale behov ved behandling av akutt og/eller kritisk somatisk sykdom i sykehus og hvordan sykepleieren kan ivareta behovene, hos barn, ungdom og voksne. Videre beskrives pårørendes opplevelser og behov, og hvordan familiefokusert omsorg kan bidra til at de kan være en ressurs i pasientens behandlingsforløp.
Boka er skrevet for bachelor-, videreutdannings- og masterstudenter i sykepleierutdanning, og sykepleiere og andre helsearbeidere som arbeider med akutt og/eller kritisk syke mennesker.

Fakta