Sykepleiehistorie - Jorunn Mathisen

Sykepleiehistorie

ideer - mennesker - muligheter

I denne nye utgaven av Sykepleiehistorie tar forfatteren for seg sykepleiefagets tradisjon og utvikling fra antikken og frem til vår tid.
Bestill vurderingseksemplar


Boken er gjennomgående revidert og nyere forskning har ført til at mye av stoffet er nyskrevet fra forrige utgave. Les mer
Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I denne nye utgaven av Sykepleiehistorie tar forfatteren for seg sykepleiefagets tradisjon og utvikling fra antikken og frem til vår tid.
Bestill vurderingseksemplar


Boken er gjennomgående revidert og nyere forskning har ført til at mye av stoffet er nyskrevet fra forrige utgave. Denne nye utgaven er omstrukturert, og særlig er kapitlet om «den moderne sykepleie» omarbeidet.
Jorunn Mathisen (f. 1948) har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun er nå førstelektor ved avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold, der hun har vært lærer i over 20 år. Hun har klinisk erfaring fra medisinsk og kirurgisk avdeling og fra anestesiavdeling. Hun er forfatter av diverse andre historiske publikasjoner og er medforfatter i Grunnleggende sykepleie og Klinisk sykepleie.

Se innholdsfortegnelse:

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 238
ISBN: 9788205349513
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 20 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerFORORD

INNLEDNING

KAPITTEL 1 IDEER OM HELSE SKAPES
Antikken

Innledning

Verdier - ideer og mennesker i tiden

Menneskesyn

Kvinnenes stilling

Lavest på rangstigen

Barna som ikke passet inn

Holdningen til de eldre

Helse og sykdom

Sunnhet - en utfordring for kropp og sjel

En sunn kropp

En sunn sjel

Tiltak mot utbredelse av sykdommer i Hellas

Romerne så betydningen av rent vann

Et effektivt vann- og kloakksystem i storbyene

Romerske bad

Drenering av sumpområder rundt Roma

Forståelse av sykdom og forskjellige former for behandling

Sykdom som et overnaturlig fenomen

Sykdom som et naturlig fenomen

En kortvarig glanstid for naturvitenskapelig medisin

Arvtakere og nyskapere på medisinens område

Observasjoner av sjelelige sykdommer

Galen - en medisinsk autoritet for kommende århundrer

Lærebok om legemidler

"Sykehus"

Sykepleie

En kvinneoppgave i Hellas

Legens assistent

En romersk dikters råd om pleie av syke

Fødselshjelp

Litteratur

Noter


KAPITTEL 2 EN ÆRE OG EN PLIKT Å HJELPE SYKE
Middelalderen

Innledning

Verdier - ideer og mennesker i tiden

Kristendommens innflytelse

Synet på mennesket og menneskelivet

Det hedenske Norden

En utstøtt gruppe i samfunnet - spedalske menneskers skjebne

Helse og sykdom

Helsefremmende tiltak i klostrene

Sykdommer

Svartedauden - middelalderens store pestepidemi

Psykiske lidelser

Behandling av sykdom

Klostermedisinen

Helgener til hjelp under sykdom

Universitetsutdannede leger

Medisinske håndverkere

Medisinsk kunnskap i den islamske kulturen

Hospitalene

Berømte leger

De første kristne hus for syke

Sykepleie

Omsorg for de syke i klostrene

Plassering av sykeavdelinger i klostrene

Retningslinjer for pleie av syke klostermedlemmer

Spesiell omsorg for de døende

Omsorg for de syke utenfor klosterets murer

De store hospitalene

Sykepleieordener

Pleie av syke i de private hjem

Et gryende samfunnsansvar for syke

Litteratur

Noter


KAPITTEL 3 NEDGANGSTID OG NYSKAPNING FOR SYKEPLEIE
Renessansen og opplysningstiden Innledning

Verdier - ideer og mennesker i tiden

De rike og de fattige

Hjelp for dem som ikke klarte seg

En spesielt svak gruppe - de psykisk syke

Overtro som påvirket menneskesynet

Barn som var byttinger

Hekser

Helse og sykdom

Hygieniske forhold i privatsfæren

Forståelse for det personlige ansvaret for egen helse

En farefull tid for mor og barn

Hjelp ved fødsler

Et mangfoldig tilbud om behandling ved sykdom

Mystikk i behandling av sykdom

Bygdedoktoren og kloke koner

Prestenes kunnskaper

Utdannede leger kommer til Norge

Tiltroen til legene

Medisinens vitenskapelige utvikling - noen navn og hendelser

Holdningen til den nye kunnskapen innenfor medisinen

Legene inntar hospitalene

Sykepleie

Praksis i forskjellige institusjoner

Hospitalene i Nord-Europa

Hospitalene i Sør-Europa

Sykepleiens utvikling i de søreuropeiske landene

Nye sykepleieordener oppstår

Sykepleiens utvikling i de nordeuropeiske landene

Pleiepersonalet i hospitalene

Moten nytid

Et forsøk på å definere hva sykepleie burde være

Kvalifiserte sykepleiere ønskes

Et tidlig forsøk på organisert opplæring av sykepleiere

Litteratur

Noter


KAPITTEL 4 ÅRHUNDRET DA SYKEPLEIE BLE TIL FAG OG YRKE
Den moderne tid - 1800-tallet

Innledning

Verdier - ideer og mennesker i tiden

Filosofiske strømninger

Romantikken

Positivismen

Darwinismen

Kritiske røster

Tre døtre av sin tid

Florence Nightingale - samfunnsreformator og sykepleier

Cathinka Guldberg - lederen for Norges første fagskole i sykepleie

Ulerikke Eleonore (Rikke) Nissen - forfatteren av den første norske lærebok i sykepleie

To små historier om folk på livets skyggeside

En syketransport

Å være spedalsk

Helse og sykdom

Forskning på lepra og andre smittsomme sykdommer

Leprasykdommens årsak oppdages i Bergen

Kunnskap om smittsomme sykdommers årsaker utvikles

Hygieniske tiltak ved kirurgiske inngrep og ved fødselshjelp

Medisinsk forskning og politikk ses i sammenheng

Smertelindring oppdages og kirurgien forbedres

Folkehelsen settes på dagsordenen

Store statlige institusjoner vokser frem

Rikshospitalet - et hospital for hele riket

Sykehus for øvrig

Gaustad sykehus

Sykepleie

Sykepleie i praksis

Sykepleie i norske sykehus tidlig på 1800-tallet

Myndighetenes retningslinjer for helsefremmende arbeid og pleie av syke

Nightingales erfaringer med praktisk sykepleie hos diakonissene i Tyskland

De første norske sykepleiere sendes ut i praktisk tjeneste

Doktor Edvard Kaurin og kampen for sykepleien på landsbygda

Marie Tønnesens notater om sykepleie anno1897

Fagutdanningen av sykepleiere

Diakonissebevegelsen i Tyskland

Den første Nightingale-skolen

Norges første sykepleierskole og diakonisseutdanning starter opp

Flere skoler i sykepleiefaget kommer til

Litteratur

Noter


KAPITTEL 5 DA SYKEPLEIERNE BLE VIKTIGE AKTØRER I HELSEVESENET
Den moderne tid - 1900-tallet

Innledning

Verdier - ideer og mennesker i tiden

Filosofiske retninger

Arven fra 1800-tallet

Eksistensialismen

Fenomenologien

Marxismen

Sykepleie utvikles til vitenskap

Tre innflytelsesrike damer på sykepleiens område

Bergljot Larsson - hun som organiserte norske sykepleiersker

Helga Dagsland - sykepleieren, forskeren og lederen

Kari Martinsen - hun som reiste en debatt om verdigrunnlaget i sykepleietjenesten

Helse og sykdom

Hjelp under sykdom, alderdom og uførhet blir et offentlig ansvar

Forsorgssøstre - sykepleiere ansatt i trygdevesenet

Bedre tekniske hjelpemidler

Injeksjoner

Væsketilførsel

Infeksjonssykdommer

Virussykdommer

Tuberkulose

Oppdagelsen av effektive medikamenter mot bakterielle sykdommer

Fremskrittsoptimismen i kjølvannet av de nye medikamentene

Helsevesenet ved århundrets slutt

Sykepleie

Utdanning

Den første kampen for en plass i utdanningssystemet

Offentlig regulering av sykepleierutdanningen

En kronglete vei mot høgskolesystemet

Sykepleierutdanningens innhold i forskjellige perioder

Lærerne

Sykepleie i praksis

Snille, milde piker i hvitt?

Sykepleie under krigstilstander

Litteratur

Noter


STIKKORD