Velferdsrett II

barneverns- og sosialrett

Asbjørn Kjønstad (Redaktør) ; Aslak Syse (Redaktør) ; Morten Kjelland (Redaktør) ; Ragnhild Collin-Hansen (Innledning) ; Marion Holthe Hirst (Innledning) ; Marianne Jenum Hotvedt (Innledning) ; Olav Molven (Innledning) ; Bente Ohnstad (Innledning) ; Mons Oppedal (Innledning) ; Gunnbritt Søvik (Innledning)

Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet.

I Velferdsrett II. Les mer
Vår pris
625,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 625,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet.

I Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Boka har egne kapitler om familierett, barnevernrett og forvaltningsrettslige regler om taushetsplikt.
Boka er skrevet spesielt for studenter ved høgskoleutdanningene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Velferdsrett II vil sammen med Velferdsrett I Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang dekke de juridiske emnene for de tre utdanningene. Den brede framstillingen av velferdsrettslige spørsmål gjør boka velegnet også for jurister, saksbehandlere og andre tjenesteytere i offentlige etater og i interesseorganisasjoner. Begge bøkene er ajourført per 1. januar 2017.
De ni bidragsyterne i boka er forelesere i juss ved universiteter og høyskoler eller ansatt i offentlig administrasjon. Professorene Aslak Syse og Morten Kjelland har vært redaktører for denne utgaven.

Fakta