Didaktisk praksis 1-7. trinn

Kitt Lyngsnes (Redaktør) ; Marit Rismark (Redaktør)

Boka er skrevet for lærerstudenter i grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn, en masterutdanning som både skal være forsknings- og praksisrettet.

Boka består av kapitler som belyser ulike sider av det didaktiske arbeidet i den mangfoldige fellesskolen. Les mer
Vår pris: 429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Boka er skrevet for lærerstudenter i grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn, en masterutdanning som både skal være forsknings- og praksisrettet.

Boka består av kapitler som belyser ulike sider av det didaktiske arbeidet i den mangfoldige fellesskolen. Kapitlene er skrevet av ulike forfattere som har særlig kompetanse innenfor det tema som kapitlet omhandler.
Første del av boka omhandler elevmangfoldet som lærere møter i skolen.
Andre del belyser ulike sider ved planlegging og gjennomføring av undervisning for elever på barnetrinnet.
Didaktisk praksis 1. - 7. trinn bygger på boka Didaktisk arbeid (Lyngsnes & Rismark, 2014), som gir en innføring i didaktisk teori og praksis, men den kan også leses uavhengig av Didaktisk arbeid.

Fakta