Praktisk-pedagogisk utdanning

en antologi

Rune Johan Krumsvik (Redaktør) ; Roger Säljö (Redaktør)

Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi består av 23 fagfellevurderte kapitler som er knyttet til pedagogikkdelen i den nye praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) og de delene av læreplanverket for skolen som har spesiell relevans for trinn 8-13 i fagfornyelsen (2020). Les mer
Vår pris
749,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 749,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi består av 23 fagfellevurderte kapitler som er knyttet til pedagogikkdelen i den nye praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) og de delene av læreplanverket for skolen som har spesiell relevans for trinn 8-13 i fagfornyelsen (2020).
Boken består av seks hoveddeler der kapitlene er organisert tematisk med sikte på å dekke de mest sentrale delene av den nye utdanningen og med et spesielt blikk på hvordan det er å være lærer i ungdomsskolen og den videregående skolen. Redaktørene og forfatterne har derfor lagt vekt på at antologien både skal være forskningsbasert og praksisnær, slik at lærerstudentene som tar praktisk-pedagogisk utdanning, ser verdien av begge disse kjerneområdene. Dette er noe som også er løftet tydelig frem i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (2015) og i de nye nasjonale retningslinjene for PPU (2017).
Boken retter seg primært mot PPU-studenter, studenter i integrert lektorutdanning samt i grunnskolelærerutdanningen.
Bidragsyterne i boken er alle aktive forskere og dyktige fagfolk med god kjennskap til både lærerutdanning og skolen.
Høyoppløst bilde | Bla i bok
Rune Johan Krumsvik er professor (dr.philos.) i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen.
Roger Säljö er professor i pedagogikk ved Institut för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Fakta