Yrkenes pedagogikk

fra arbeid til læring - fra læring til arbeid

Forhold mellom læring i verkstedtradisjoner i yrkesfaga kontra læring i klasseromstradisjoner, forhold mellom yrkesteori og allmennteori og forhold mellom læring i skole og læring i arbeidsliv er sentrale temaer i denne boka. Les mer
Vår pris
299,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 299,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Forhold mellom læring i verkstedtradisjoner i yrkesfaga kontra læring i klasseromstradisjoner, forhold mellom yrkesteori og allmennteori og forhold mellom læring i skole og læring i arbeidsliv er sentrale temaer i denne boka. Den stiller også nye spørsmål når det gjelder undervisning og læringsproblemer generelt, med grunnlag i forskning rundt læringsspørsmål i yrkesfaglige studieretninger i videregående skole, lærlingers erfaringer med læring, og hovedoppgavearbeid i yrkespedagogikk. Yrkesutdanning og kjønn er også et viktig tema i boka. Har litteratuliste.

Fakta

Innholdsfortegnelse
KAPITTEL 1. Arbeid og læring og yrkesutdanning
Nye begreper: profesjonspedagogikk, yrkesdidaktikk, yrkespedagogikk

Læringstradisjoner i yrkesutdanning: verkstedlæring

Brytninger mellom ulike læringstradisjoner

Egen erfaringslæring i yrkesskolen

Forskning i den yrkesfaglige sektoren

Læring i yrkesdidaktikken

Kapitlene i boka


KAPITTEL 2. Reform 94: Var veien fram veien tilbake?
Idealer og realiteter: integrering av yrkesskoler og gymnas

Integrering av styringsorganer - Rådet for videregående opplæring

Den nye videregående skolen - ulike tradisjoner møtes..

Lærlingordningens renessanse

Yrkesutdanningens særpreg

Skolemessige opplæringstradisjoner i håndverk og industri

Yrkesfag og allmennfag i utviklingen av yrkesutdanning i skole

Etter Reform 94 - hva nå?

Forholdet mellom praksisfag og allmennfag i yrkesutdanningen

To ulike måter å organisere læring på

Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle


KAPITTEL 3. Hva skal jeg med teori? Det er trykker jeg skal bli
Læring i skole og læring i arbeid

Fra utdanning for eliten til utdanning for alle

Hvordan lærlingene opplever dilemmaene

Hva skal jeg med teori? Det er trykker jeg skal bli

Mening, motivasjon og læring

Verkstedlæring - hvordan virker det egentlig?

Konklusjon


KAPITTEL 4. Læring og mening i yrkesutdanning: Lev Vygotskij og John Dewey i yrkespedagogikken
Undervisningsorganisering i yrkesutdanningen

Lev Vygotskij i yrkespedagogikken

John Dewey og yrkespedagogikken

Paradokser og dilemmaer


KAPITTEL 5. Arbeidslivet som læringsarena
Yrkesutdanningens tradisjoner med arbeidsplassen som læringsarena

Lærlingers arbeids- og læringserfaringer

Å gå i lære

Reform 94 og arbeidsplassen som læringsarena


KAPITTEL 6. Yrkespedagogiske dilemmaer i yrkesfaglærernes vei fra arbeid til utdanning, fra utdanning til arb
Yrkesfaglæreres bakgrunn og særegne læringsforutsetninger

Tid og rom - et innlæringsfellesskap

Konklusjon


KAPITTEL 7. Fra fabrikk og husstell til olje og omsorg - om kjønn og endring i yrkesfag studieretn i Ref 94-tider
Fra utdanning for de få til utdanning for alle

Kjønnstradisjoner i yrkesfaglige studieretninger

Reform 94 og yrkesvalg på tvers

Lærlingordningens ekspansjon til nye kvinnefelter


KAPITTEL 8. Lærlingordningen i kvinneperspektiv: Kjønn, arbeidsdeling og forandring i den grafiske bedriften
Lærlingenes bakgrunn og yrkesfaglige opplæring

Kjønn og fagkunnskap på verkstedgulvet

Er sosial kompetanse en ny produkjsonsfaktor på fabrikkgulvet?


KAPITTEL 9. Middag gjennom tekst- fra husstellundervisningens sosialhistoriske gjennombrudd
Husstellundervisning og vitenskapsoptimismens tid

Fattig-Norge anno 1890

To pionerkvinner: Dorothea von der Lippe Christensen og Helga Bernardine Helgesen

Den første læreboka til praktisk bruk

Middag glennom tekst

Kokeboka som livsveiledning

Skolekjøkkenet som læringsarena


Litteratur

Stikkord