Elevfortellinger - 
      Tone Senje
    
      Synnøve Skjong

Elevfortellinger

analyse og vurdering

; Synnøve Skjong

Denne boka er blitt til med utgangspunkt i interesse og fascinasjon for alle de mangfoldige og spennende fortellingene som blir skrevet av elever i grunnskolen. Når de skriver fortellinger, deltar de i en lang tradisjon med mange muligheter. Les mer
Vår pris
479,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 479,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne boka er blitt til med utgangspunkt i interesse og fascinasjon for alle de mangfoldige og spennende fortellingene som blir skrevet av elever i grunnskolen. Når de skriver fortellinger, deltar de i en lang tradisjon med mange muligheter. Det er skolens oppgave å la alle elever få erfaringer med og innsikt i denne tradisjonen. Forfatterne henvender seg til lærere og studenter som arbeider med skriving utover ren begynnerundervisning i grunnskolen.I boka blir fortellingen som sjanger eller teksttype beskrevet ved hjelp av narratologi, fortellingsgrammatikk og tekstlingvistikk. Dette blir brukt til nærlesing og analyse av et utvalg elevfortellinger fra mange klassetrinn. Ved hjelp av ulike analyseverktøy kommer det fram hvordan og hvorfor tekstene fungerer, eller ikke fungerer, i forhold til fortellingssjangeren.


Elevene blir mer interessert i å skrive hvis de får tilbakemeldinger som viser at læreren både har forstått og reagert på hva de har skrevet, og på hvordan de har skrevet. For fortellinger er det kunnskap om og forståelse for fortellingssjangeren som gir nødvendig grunnlag for slike tilbakemeldinger.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 225
ISBN: 9788202245757
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

1 Å skrive fortelling på skolen
Å undervise i skriving

Skriveopplæringen er endret, men blir tekstene bedre?

Fortellingen og livet

Fortellingens plass i skolen

Fra implisitt kjennskap til eksplisitt kunnskap

Fortellingen på ungdomstrinnet - Kal-rapporten


2 Hva er en fortelling?
Narrativer eller fortellende tekster

Fortellingsbeskrivelser i lærebøker, planer og sensorveiledninger

Hva lærer elevene om sjangeren fortelling?

Hva er en god fortelling?

Narratologisk beskrivelse av fortellingen


3 En didaktisk beskrivelse av fortellingen
A Fortelleren og fortellesituasjonen

Å plassere fortelleren i teksten

Hva skjer når fortelleren forsvinner fra teksten?

Hvem forteller? Førstepersonforteller og/eller tredjeperson-forteller

B Handlingene og hendelsene

Den globale sammenhengen i narrative tekster - superstruktur og makrostruktur

Kommunikasjons- og handlingsdel

Komplikasjonsdelen eller plottet


4 Sammenheng i fortellingsteksten på ulike nivåer
Sammenheng i tekst, koherens og kohesjon

Et nødvendig samspill mellom koherens og kohesjon

Sjangeren bestemmer forholdet mellom koherens og kohesjon

Markering av sammenheng - tekststrategi

A Tekststrategier knyttet til den globale strukturen

Avsnitt

Tempus

Tekstmarkører eller pekere

B Tekststrategier knyttet til mikrostrukturen

Mikrostruktur, tekstbånd og setningsbinding

Tekstbånd

Tekstbåndene i elevfortellingen Oppbrot

Setningsbinding

Setningsbindingen i elevfortellingen Oppbrot

Vurdering av mikrostrukturen i Oppbrot

Mikrostruktur og kvalitet

Sentrale problemer ved referansebinding


5 Ulike typer fortellinger
Tre hovedgrupper skriftlige elevfortellinger

1. Fortellinger uten plott
Fortellende tekster eller krøniker

Reise- og turfortellinger


2. Fortellinger med plott
Eventyr

Novelle

Forløpsfortellingen


3. Hypertekstfortellinger


6 Elevfortellinger i et utviklingsperspektiv
En utviklingsmodell for elevfortellinger

Nivåene i "Model of Storying"


7 Analyse av elevfortellinger
Del 1 Fortellinger skrevet av elever på barnetrinnet
Fortelling nr.1

Fortelling nr.2

Fortelling nr.3

Fortelling nr.4

Fortelling nr.5

Fortelling nr.6


Del 2 Fortellinger fra elever på ungdomstrinnet
Tekst 1

Tekst 2

Tekst 3

Tekst 4

Tekst 5Appendiks
Fortellinger som kan brukes i videre arbeid med analyse

1. Fortellinger fra barnetrinnet

2. Fortellinger fra ungdomstrinnet


Stikkordliste/ordforklaringer

Litteratur