God skriveutvikling

kartlegging og undervisning

; Kari Marie Thorbjørnsen (Oversetter)

«Bogen er fyldt med forklarende figurer, små kraftfulde sentenser og skriveeksempler, der anskueliggør skriveudvikling på forskellige trin inden for de fem dimensioner. Bogen er på norsk, men sat med en letlæselig typografi, der gør den meget læsevenlig. Den kan varmt anbefales.»

, Læsepædagogen 2/2010
Skriveundervisning må drives på alle trinn i skolen. Særlig viktig er det å følge med i elevenes framskritt i de første skoleårene. Her får du et redskap som gjør det mulig for deg å følge hver enkelt elevs skriveutvikling og gi hver elev individuell hjelp. Les mer
Vår pris
359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Skriveundervisning må drives på alle trinn i skolen. Særlig viktig er det å følge med i elevenes framskritt i de første skoleårene. Her får du et redskap som gjør det mulig for deg å følge hver enkelt elevs skriveutvikling og gi hver elev individuell hjelp.


Boka God leseutvikling - kartlegging og øvelser, som kom for noen år siden, inneholder blant annet utviklingsskalaer for ulike dimensjoner ved barns tidlige leseutvikling. Disse skalaene blir i dag anvendt i stort omgang ved svenske og også i norske skoler. Siden lese- og skriveutviklingen henger tett sammen, har mange uttrykt behov for en tilsvarende bok om skriveutvikling.


Dette er en slik bok. På samme måte som i boka om leseutvikling definerer professor Ingvar Lundberg her fem dimensjoner med ulike trinn på veien mot gode skriveferdigheter. Trinnene er beskrevet med eksempler, som gjør det lettere for læreren å avgjøre hvor langt den enkelte elev har kommet i de ulike utviklingsdimensjonene. Boka er oversatt fra svensk.

Fakta

Anmeldelser

«Bogen er fyldt med forklarende figurer, små kraftfulde sentenser og skriveeksempler, der anskueliggør skriveudvikling på forskellige trin inden for de fem dimensioner. Bogen er på norsk, men sat med en letlæselig typografi, der gør den meget læsevenlig. Den kan varmt anbefales.»

, Læsepædagogen 2/2010

«Denne lett tilgjengelige boka beskriver veien mot god skriveferdighet og er derfor et kjærkomment bidrag til læreren i arbeidet med å legge til rette for en helhetlig lese- og skriveopplæring! [...] Den praksisnære tilnærmingen gjør den til et svært anvendelig arbeidsredskap i hverdagen på skolen. Denne boka finner veien til mange skoler rundt om i landet!»

, Bedre skole 1/2010

Innholdsfortegnelse
Forord til den norske utgaven

Forord

1 Hvorfor er det så viktig å lære å skrive?

2 Hvorfor er det så vanskelig å lære å skrive?
Fins det to ulike veier inn til vårt indre leksikon?

Kinesiske tegn angir vel betydningen direkte?

Fonemene er abstrakte

Fonemene er ?yktige

En kan ikke lese eller skrive rent visuelt

Grunnprinsippene for vår alfabetiske skrift

Barnet oppdager det særegne ved skriften

Tekst og tale er vesensforskjellige kommunikasjonsformer

Modalitetsforskjeller

Kommunikasjon og samspill

Skriften har en annerledes språklig oppbygning

Tale og skrift har ulike funksjoner


3 Skriving som en kognitiv prosess
En kognitiv modell for skriving

Motivasjon og sosiale faktorer

Å skrive - et viktig redskap for utvikling av språk og tenkning

Hindringer for god skriveutvikling


4 Den ?erdimensjonale skriveutviklingen
De fem dimensjonene

1 Rettskriving - fra rabling til korrekt skriving
Utviklingstrinnene for rettskriving


2 Setningsbygning og tekstutforming
Utviklingstrinnene for setningsbygning og tekstutforming


3 Funksjonell skriving
Utviklingstrinnene for funksjonell skriving


4 Tekstskaping Utviklingstrinnene for tekstskaping

5 Interesse og motivasjon

Utviklingstrinnene for interesse og motivasjon

Kommentarer til illustrerende skriveeksempler

Kopioriginaler


5 Skrivepedagogikk
Noen prinsipper for undervisning i rettskriving

Litt om rettskrivingsvansker

Skal barn lære å skrive på tastatur?

Håndskrift

Å lære skrivehåndverket

Prosessorientert skriveundervisning

Strategiundervisning og selvregulering

Sammenfatning av generelle prinsipper for skriveundervisningen


Ordforklaringer

Litteratur