Innføring i kroppsøvingsdidaktikk

; Berit Engebretsen

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, 3.utgave tar utgangspunkt i fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Målgruppa for boka er studenter på idrett og/eller kroppsøvingsstudier ved høgskole eller universitet samt lærere som underviser i kroppsøving i grunnskolen. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, 3.utgave tar utgangspunkt i fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Målgruppa for boka er studenter på idrett og/eller kroppsøvingsstudier ved høgskole eller universitet samt lærere som underviser i kroppsøving i grunnskolen. Hensikten er å gi leserne en plattform å arbeide ut ifra når de skal planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvingsundervisningen. Vi ser på fagets egenart og gjeldende læreplan i faget. Sentrale begreper er planlegging, mål, innhold, prinsipper, metoder, vurdering og tilpasset opplæring. Det settes også fokus på jenter og gutters ulikheter med tanke på interesser og erfaringer med idrett og kroppsøving.


Boka er inndelt i følgende 9 kapitler:


1. Kroppsøvingshistorie

2. Læreplanverket for Kunnskapsløftet av 2006

3. Kroppsøvingslærerrollen

4. Planlegging av kroppsøvingsundervisning

5. Undervisningsprinsipper

6. Undervisningsmetoder

7. Tilpasset opplæring Kroppsøvingsundervisning og kjønn

8. Kroppsøvingsundervisning og kjønn

9. Elevvurdering i kroppsøving i grunnskolen

Fakta